Cefnogwch ni


Mae Eisteddfod Llangollen yn dibynnu'n helaeth ar gefnogaeth gan unigolion a chwmnïau. Bydd rhai'n rhoi cyfraniadau a grantiau, mae eraill yn cynnig gwasanaethau ac eraill yn rhoi rhoddion hael o fwyd a chefnogaeth faterol. Mae ein noddwyr yn arbennig o bwysig i ni. Ac wrth gwrs byddai'n amhosibl i ni wneud dim heb y nifer fawr o wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda ni trwy'r flwyddyn ac yn enwedig yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Dilynwch y dolenni isod i weld sut gallwch chi helpu i gefnogi'r Eisteddfod.

Cefnogwch ni  Prynwch Docyn Gŵyl VIP  Gwirfoddoli  Noddwch yr Ŵyl  Dewch yn Ffrind i’r Ŵyl


Archebu CDd a DVD drwy’r post

Mae CDd a DVD o rai o gystadlaethau eleni ar gael i'w prynu.

Mae rhai hefyd ar gael o’r blynyddoedd blaenorol.

Gweld rhagor