Y Neges Heddwch

Ers blynyddoedd cyntaf yr Eisteddfod Ryngwladol Gerdddorol Llangollen, mae pobl ifanc Llangollen wedi cyflwyno neges o heddwch ac ewyllys da o’r llwyfan ar ‘Ddiwrnod y Plant’, sy’n denu grwpiau mawr o ddisgyblion o ysgolion o bob cwr o’r ardal.

Mae’r neges yn cael ei thraddodi fel arfer fel adroddiad byr.

Yn 2014, torrodd 28 o blant Ysgol Plas Coch yn Wrecsam y traddodiad hwnnw a pherfformio’r neges heddwch fel curiad rap stryd. Roedden nhw’n galw eu hunain yn Undod Epic yn arbennig ar gyfer yr achlysur.