Digwyddiadau Yn y Pafiliwn

Yn y Paviliwn
Dydd Mercher 5 Gorffennaf

Bydd y diwrnod cyntaf o gystadlu yn gofiadwy wrth i’r corau plant a grwpiau dawns gael y sylw, yn ogystal a chystadleuaeth ddeinamig Arddangosfa Ddiwylliannol. Bydd un o fentrau  mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, sef Prosiect Cynhwysiad, a noddir gan ScottishPower Foundation, yn dilyn thema ‘Making Waves’ ac mae’n addo bod mor deimladwy ag erioed.

More info / tickets

Yn y Pafiliwn
Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf

A pheidiwch a cholli ein prif ddiwrnod o gystadlu corawl, wrth i gorau soniarus o bob rhan o’r byd berfformio ar Iwyfan yr Eisteddfod. Dewch i weld y gorau o’r Corau – Cymysg, Merched, Meibion ac Agored – yn cystadlu yn erbyn ei gilydd a cheisio cipio gwobr Cor y Byd.

More info / tickets