Digwyddiadau Yn ystod y Dydd

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf
Yn ystod y dydd

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020
Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, yn seiliedig ar thema’r dydd, ‘Ein Byd, Ein Llais’. Bydd y rhaglen yn cynnwys detholiad o berfformiadau, gweithdai ac adloniant diddorol sydd wedi’i anelu at blant ysgol, gan gynnwys cyngerdd yn y Pafiliwn yn ystod y bore.

Mwy

Dydd Mercher 8 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Peidiwch â cholli diwrnod cyntaf cyfan y cystadlaethau pan fydd y corau plant a grwpiau dawnsio gwerin yn ganolbwynt y sylw. Bydd un o fentrau mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, y Prosiect Cynhwysiad, gyda chefnogaeth Grosvenor Insurance Services, yn dathlu’r thema ‘Kaleidoscope’ ac mae’n addo bod yn achlysur mor deimladwy ag erioed.

Mwy

Dydd Gwener 10 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Heddiw mae ein cystadlaethau dawns egnïol a lliwgar yn dechrau gyda’r categorïau Dawnsio Gwerin Coreograffig a’r Dawnsio Gwerin Traddodiadol, yn ogystal â chystadlaethau Côr Ieuenctid ac yn newydd ar gyfer 2020, cystadleuaeth Corau Sioe Gerdd.

Mwy

Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf
Yn ystod y Dydd

Peidiwch a cholli ein prif ddiwrnod o gystadlu corawl, wrth i gorau soniarus o bob rhan o’r byd berfformio ar lwyfan yr Eisteddfod. Dewch i weld y gorau o’r Corau – Cymysg, Merched, Meibion ac Agored – yn cystadlu yn erbyn ei gilydd a cheisio cipio gwobr Côr y Byd. Heddiw, byddwn hefyd yn cyflwyno ein cystadleuaeth newydd ar gyfer 2020, sef y Dawns Gyfoes i grwpiau. Bydd enillwyr y gystadleuaeth newydd hon yn ymuno ag enillwyr y cystadlaethau Dawns Draddodiadol a Coreograffig i gystadlu am Deitl y Pencampwr Dawns nos Sadwrn.

Mwy