Digwyddiadau Yn y Dref

Gorymdaith y Cenhedloedd

  Bob blwyddyn, mae lliw a chyffro’r Eisteddfod yn lledaenu i strydoedd tref Llangollen. Ymunwch yn yr hwyl wrth i berfformwyr rhyngwladol orymdeithio yn eu gwisgoedd traddodiadol trwy dref brydferth Llangollen a dros y bont enwog – yn union fel y maent wedi gwneud am y 70 mlynedd diwethaf. Cyrhaeddwch yn gynnar ar gyfer y… Darllen rhagor »

Mwy

Datganiadau yn Eglwys Sant Collen

Yn rhad ac am ddim Dyddiad Digwyddiad Perfformwyr Lleoliad Amser Dydd Mercher 4ydd Gorffennaf Datganiad @1 Côr Eglwys Sant Collen, Llangollen 1.00yp Dydd Iau 5ed Gorffennaf Datganiad @1 Côr Eglwys Sant Collen, Llangollen 1.00yp Dydd Gwener 6ed Gorffennaf Datganiad @1 Côr Eglwys Sant Collen, Llangollen 1.00yp Offeren yr Eisteddfod Côr Holy Cross, Llangollen 6.00yh Dydd… Darllen rhagor »

Mwy

Rhagbrofion yn Neuadd y Dref a’r Eglwys Fethodistaidd

Rhif Cystadleuaeth Lleoliad Dyddiad ac Amser Y Gystadleuaeth Derfynol yn y Pafiliwn* Cystadleuaeth B2 Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd   Neuadd y Dref Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 9:00 – 15:30 Dydd Mercher 4 Gorffennaf 15:00 Cystadleuaeth B1 Llais Rhyngwladol y Dyfodol   Neuadd y Dref Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 10:30 – 15:30 Dydd Iau 5 Gorffennaf… Darllen rhagor »

Mwy

Dawnsio yn y Stryd ym Mharc Glanyrafon

Diwrnod o adloniant i’r teulu cyfan i’w fwynhau am 2.00yp ar ddydd Sadwrn, 7 Gorffennaf 2018. Bydd pob grŵp yn perfformio rhaglen 15-20 munud o ddawnsfeydd ac fe’u hanogir i ryngweithio ac ymgysyltu gyda’r gynulleidfa. Bydd y cyhoedd yn gallu cefnogi eu hoff grŵp mewn ‘Pleidlais’ a gaiff ei chofnodi gan feirniad yr Eisteddfod. Yna… Darllen rhagor »

Mwy