Digwyddiadau Ar y Maes

Wednesday 3 July
On the Field

Wednesday 3 July 2019
Today we celebrate the power of participation in the arts –  regardless of age, ability or experience. Come along and prepare to be inspired! The day will be filled with music and dance workshops so you can try something new…. On our three outside stages, we have the Haberdashers’ Abraham Darby Academy,  Confucius Institute and performances from North Wales Opera Studio, young soloists Elin Wright and Shea Ferron and acoustic singer Leonie Anne Kirby, Dance Workshops from NEW Dance, The Story Teller, circus skills with Panic Circus and lots of International Choirs and Folk Dance Groups

Mwy

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Thursday 4 July 2019
Dewch i ddarganfod beth mae heddwch yn ei olygu i chi a’ch cymdogion. Cymerwch ran mewn gweithdai a llafarganiadau heddwch gyda’r Southern Shaolin Temple Warrior Monks, dathlwch Wobrau Cenhadon Heddwch Ifanc WCIA a gweld gwaith celf arbennig gan bobl ifanc Plas Madoc. Ar ein tri Llwyfan Allanol, byddwn yn cynnal gweithdai gyda’r Southern Shaolin Temple a gweithdai dawns gyda NEW Dance, cerddoriaeth werin gyda’r GOGS a cherddoriaeth acwstig gyda’r cantorion Sonya Smith, Mair Thomas a Chris Greve trwy gydol y dydd. Bydd y maes yn dod yn fyw gyda sŵn cerddoriaeth byd, Grwpiau Rhyngwladol, Sgiliau Syrcas gyda Panic Circus a llawer mwy.

Mwy

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Dydd Gwener 5 July 2019
Sefydlwyd Eisteddfod Llangollen yn 1947 fel ffordd o uno cenhedloedd trwy gerddoriaeth. Heddiw rydym yn llwyfan i gerddoriaeth o bedwar ban byd gyda pherfformiadau o ganu a dawnsio rhyngddiwylliannol ym mhob twll a chornel o’r maes. Bydd y band marimba bywiog Otto & The Mutapa Calling yn cyflwyno cerddoriaeth egnïol, lawen o Botswana, De Affrica a Zimbabwe tra bydd Mambo Jambo yn mynd â chi ar daith gerddorol gyffrous a hwyliog gyda chyfuniad o sain cerddoriaeth ‘roots’, gwerin a jazz.

Mwy

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Saturday 6 July 2019
Heddiw, byddwn yn dod â’r gymuned at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth a dawns. Mwynhewch berfformiadau cymunedol lleol ar y maes a’n cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd ym Mharc Glanyrafon am 2.00yp. Mae ein gweithgareddau ar y maes i deuluoedd yn cynnwys sgiliau syrcas a cherdded ar stiltiau gyda Panic Circus, artistiaid crwydrol a gweithgareddau crefft.

Mwy