Digwyddiadau Ar y Maes

Dydd Mawrth 3 Gorffennaf
Ar y Maes

Tuesday 3 July 2018
Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, ar gyfer ysgolion yn unig. Bydd y Cyngerdd yn cynnwys y ddrama gerdd wych CACEN gan Theatr Clwyd gyda’u Cwmni ifanc 4-16 oed. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan ein cystadleuwyr rhyngwladol a chyflwyno’r Neges Heddwch deimladwy gan Ysgol Dinas Brân.

Mwy

Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Wednesday 4 July 2018
Mae’r Prosiect Cynhwysiant yn cynnig perfformiadau ar Lwyfan y Byd am 10:00 yb a Llwyfan y Prif Bafiliwn am 14.30yp. Fel rhan o’r Dathliadau 10 mlynedd, rydym yn edrych ymlaen at wahodd grwpiau sydd wedi cymryd rhan yn y blynyddoedd blaenorol yn ôl i Lwyfan y Byd. Gwrandewch ar gerddoriaeth gan Debussy yn ein cyngerdd nos Fercher, a pherfformiadau gan Stiwdio Opera Gogledd Cymru a Nico De Villiers a Melanie Jones ar ein llwyfannau allanol.

Mwy

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Thursday 5 July 2018
Ar Llwyfan y Byd gwrandewch ar gerddoriaeth Lili Boulanger gyda pherfformiadau gan Opera Gogledd Cymru yn 11:30 a 14:30. Yna gyda’r nos o 16:30yh, Gwrandewch am sesiynau Cerddoriaeth Werin gyda Chris Greve a Brenig, hefyd perfformiadau jazz arbennig gyda Sonya Smith a Phedwarawd Grant Russell yn perfformio East Coast Jazz.

Mwy

Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Dydd Gwener 6 July 2018
Ar y maes, gwrandewch am gerddoriaeth o Opera Gogledd Cymru gydag Arias o Stori West Side Story gerddorol enwog Bernstein ac opera ar gyfer Candide 11:00 am a 14:15 pm. Wedi’i ddilyn gan Yr Orymdaith Ryngwladol, mae’r sbectol o liw a sain yn un ar gyfer uchafbwyntiau wythnos yr Eisteddfod. Profwch y digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim i fynychu am 16:30 p.m. ddydd Gwener 6 Gorffennaf o’r Pafiliwn a symud i mewn i orymdaith i lawr trwy dref Llangollen cyn dychwelyd yn ôl i safle’r Eisteddfod. Yna mae croeso i chi ddilyn a pharhau’r dathliadau i’r nos gyda’n Bandiau mynediad £ 1 Ar y Maes tan 19:45 pm.

Mwy

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Saturday 7 July 2018
Mae rhaglennu ar ein llwyfannau allanol heddiw yn dathlu’r grwpiau cymunedol sy’n ymdrechu i greu ymdeimlad o berthyn trwy gerddoriaeth. Yn y Ganolfan Harmoni, dewch i siarad PANTS gydag NSPCC Cymru Wales gyda help eu deinasor clên Pantosaurus, mae siarad PANTS yn ffordd syml o ddysgu eich plentyn i gadw’n ddiogel rhag cam-drin. Yna i’r noson o 16:30yh, gwrandewch ar sesiynau cerddoriaeth werin gyda Organic Lawn Management a Gleadhraich.

Mwy