Dawnsio yn y Stryd ym Mharc Glanyrafon

Diwrnod o adloniant i’r teulu cyfan i’w fwynhau am 2.00yp ar ddydd Sadwrn, 7 Gorffennaf 2018.
Bydd pob grŵp yn perfformio rhaglen 15-20 munud o ddawnsfeydd ac fe’u hanogir i ryngweithio ac ymgysyltu gyda’r gynulleidfa.

Bydd y cyhoedd yn gallu cefnogi eu hoff grŵp mewn ‘Pleidlais’ a gaiff ei chofnodi gan feirniad yr Eisteddfod. Yna bydd y feirniadaeth yn dechrau am 4.00yp ar Lwyfan yr Amffitheatr.

Manylion y Cystadleuaethau:

  • Gabhru Panjab de, India
  • Spraoi, Gweriniaeth Iwerddon
  • Folk Lore Dance Association, India
  • Dawnswyr Heritage, India
  • Gangsal Dance Company, Indonesia
  • Qypryllinjte E Roshnikut, Albania
  • Sukhmani Folk Promotions Club, India
  • Real Folk Cultural International Club, India
  • Surtal Sabhiachar & Samaj Bhalai Club, India