Yn y Pafiliwn
Dydd Gwener 7 Gorffennaf

Bydd yr egni yn gorlifo i’r prif lwyfan wrth i’r cystadlaethau Coreograffio Dawnsio Gwerin a’r Dawnsio Llawr Agored ddechrau, yn ogystal a chystadlaethau’r Corau leuenctid a’r Cerddor Ifanc Rhyngwladol.

Unwaith eto, mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod sy’n byrstio gyda talent rhagorol ein cystadleuwyr!

Cystadlaethau heddiw:

Côr: Côr Alaw Werin (Oedolion)
Dawns: Llawr Agored
Offerynnol: Cerddor Ifanc Rhyngwladol
Côr (Côr y Byd): Corau Ieuenctid
Dawnsio: Grŵpiau Dawnsio Gwerin Coreograffig / Arddulliedig
Llais: Unawd Canu Gwerin Agored

Mae’r Gorymdaith wedi ei symud i ddydd Gwener a bydd yn dechrau am 4.30yp. Mae’r digwyddiad hwn yn olygfa ni fyddwch eisiau methu; mae pob un o’r cystadleuwyr yn cerdded, canu a dawnsio eu ffordd o amgylch tref Llangollen mewn gorymdaith liwgar.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £ 15
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H