Yn y Pafiliwn
Dydd Gwener 6 Gorffennaf

Heddiw mae ein cystadlaethau dawns egnïol a lliwgar yn dechrau gyda’r categorïau Dawnsio Gwerin Coreograffig/ Arddulliedig a’r Dawnsio Gwerin Traddodiadol, yn ogystal â chystadlaethau Côr Ieuenctid a Cherddor Ifanc Rhyngwladol.

Cystadlaethau heddiw:

Côr: Côr Alaw Werin (Oedolion)
Dawns: Dawnsio Gwerin Traddodiadol
Offerynnol: Cerddor Ifanc Rhyngwladol
Côr (Côr y Byd): Corau Ieuenctid
Dawnsio: Grŵpiau Dawnsio Gwerin Coreograffig / Arddulliedig
Llais: Unawd Canu Gwerin Agored

Heddiw mae’r Gorymdaith enwog drwy dref Llangollen, bydd yn dechrau am 4.30yp.

Mae’r traddodiad hwn yn wirioneddol unigryw, gan fod holl gystadleuwyr yr Eisteddfod yn cerdded, canu a dawnsio eu ffordd o amgylch tref Llangollen mewn gorymdaith liwgar.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17 (Cynigiad arbennig o £15 hyd at 31ain Mai)
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H