Dydd Llun Gorffennaf 3
Cyngerdd Agoriadol Dathlu’r 70ain

Book

Details

Soloist                   Meinir Wyn Roberts
Ewffoniwm        David Childs

Côr Cyfun:
Côr Meibion Canoldir
Côr Meibion Colne Valley
Côr Meibion Froncysyllte
Côr Meibion Rhosllannerchrugog

Band                      Band Pres y Cory
Arweinydd         Owain Arwel Hughes CBE

Bydd agoriad bywiog Eisteddfod 2017 yn ddathliad o bres a lleisiau fydd yn cyfuno doniau pedwar o Gorau Meibion ardderchog a Band Pres byd enwog y Cory. Ar ôl ennill cystadleuaeth ‘Llais Rhyngwladol y Dyfodol’ yn Eisteddfod Llangollen yn 2015, mae Meinir Wyn Roberts wedi cael ei gwahodd i serennu fel yr unawdydd gwadd yn y cyngerdd agoriadol.

Bydd y noson yn cynnwys côr 200 o leisiau hen ffrindiau’r Eisteddfod gyda Chôr Meibion Rhos, Côr Meibion Canoldir a dau gôr a ymddangosodd yn yr Eisteddfod gyntaf un, Côr Meibion Fron a Chôr Meibion Colne Valley.

Dan arweinyddiaeth mab un o Gyfarwyddwyr Cerdd blaenorol yr Eisteddfod, Owain Arwel Hughes, bydd y noson yn cynnwys perfformiadau o rai o emynau mwyaf adnabyddus ac emosiynol Cymru, corysau operatig pwerus a ffefrynnau clasurol ysbrydoledig.

Dydd Llun 3 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
Pris tocynnau: £25 / £18


Noddwyd gan

Print