Digwyddiad Agoriadol ein Pen-blwydd yn 70 oed

Dydd Mawrth 4ydd Gorffennaf 2017, 3.30pm – Neuadd y Dref, Llangollen

Estynnir gwahoddiad cynnes i’n holl ffrindiau i’r digwyddiad arbennig hwn i nodi dechrau’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf yn 1947.  Bydd y dathliad yn cael ei rhagflaenu gan berfformiad awyr agored o flaen Neuadd y Dref gan Fand Jazz Dinas Brân o 3.30yp cyn dyfodiad y ddau grŵp rhyngwladol am 3.50yp. Bydd rhai o’r rhain yn cyrraedd mewn steil wedi eu cludo mewn coets fawr ar hyd Stryd y Castell. Ein prif grwpiau yw Côr Plant a Ieuenctid Baao o Ynysoedd y Fflipîn a Dawnswyr Loughgiel.

Byddant yn cael eu croesawu y tu mewn i Neuadd y Dref gan ein llywydd Terry Waite a bydd Côr Baao yn canu gyntaf. Dilynir hyn gan  ‘Stori Eisteddfod Llangollen’ yng ngeiriau Gethin Davies a fydd yn cynnwys dangosiad ffilm prin o’r archifau a gynhyrchwyd ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel.

Yna, yn ôl â ni i’r presennol gyda pherfformiad gan ein ffrindiau da o Loughgiel a fydd yn dod â’r cyngerdd i ddiweddglo bywiog.

Mae’n argoeli bod yn ddigwyddiad addas a chyffrous, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu bod yn bresennol, ac yn rhoi gwybod i bobl eraill amdano!