Parêd y Cenhedloedd

Bob blwyddyn, mae lliw a chyffro’r Eisteddfod yn lledaenu ar hyd strydoedd tref Llangollen. Ymunwch yn yr hwyl wrth i berfformwyr rhyngwladol yn eu gwisgoedd traddodiadol orymdeithio drwy dref brydferth Llangollen a thros y bont enwog – yn union fel y maent wedi gwneud ers y 70 mlynedd diwethaf.

_DSC4791

Mae’r Parêd yn draddodiadol yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod, fodd bynnag, eleni, mae’n symud i ddydd Gwener, am 4.30pm. Y rheswm dros y newid yw galluogi mwy o gystadleuwyr i gymryd rhan, gan y bydd y rhan fwyaf wedi cyrraedd erbyn yr adeg yma o’r wythnos, a bydd yn arwain at Barêd gwell, a hyd yn oed mwy…rydym yn disgwyl oddeutu 800 o gystadleuwyr i gymryd rhan eleni! Lledaenwch y gair am y newid i’r dyddiad i sicrhau nad ydyw’r rhai a fyddai fel arfer yn ymweld, yn colli allan ar y sioe anhygoel hon.

Beth am barhau â’r dathliadau a dilyn y Parêd yn ôl i faes yr Eisteddfod ar gyfer y gyfradd ostyngol o ddim ond £1 tan 7yh. Cyfradd ond ar gael ar ôl y Parêd, dim archebu ymlaen llaw._DSC4434

Noddwyd gan: The Mulberry School of English

Mulberry NEW logo2_transp_BGLlangollen International Musical Eisteddfod, Parade through Llangollen town.