Rhagbrofion yn Neuadd y Dref a’r Eglwys Fethodistaidd

Rhif Cystadleuaeth

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Y Gystadleuaeth Derfynol yn y Pafiliwn*

Cystadleuaeth B2

Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd

 

Neuadd y Dref

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf

9:00 – 15:30

Dydd Mercher 5 Gorffennaf

15:00

Cystadleuaeth B1

Llais Rhyngwladol y Dyfodol

 

Neuadd y Dref

Dydd Mercher 5 Gorffennaf

9:45 – 17:00

Dydd Iau 6 Gorffennaf (rhan o’r cyngerdd nos)

19:45

Cystadleuaeth B6

Unawd Lleisiol Dan 16 oed

 

Yr Eglwys Fethodistaidd

Dydd Mercher 5 Gorffennaf

10:00 – 12:30

Dydd Mercher 5 Gorffennaf

13:15

Cystadleuaeth B5

Unawd Gwerin Agored (Offerynnol)

 

Dinas Brân

Dydd Iau 6 Gorffennaf

9:00 – 10:00

           Dydd Iau 6 Gorffennaf

11:45

Cystadleuaeth B3

Cerddor Rhyngwladol Ifanc (Offerynnol)

 

Neuadd y Dref

Dydd Gwener 7 Gorffennaf

9:00 – 11:00

Dydd Gwener 7 Gorffennaf

11:30

Cystadleuaeth B4

Unawd Gwerin Agored (Lleisiol)

 

Yr Eglwys Fethodistaidd

Dydd Gwener 7 Gorffennaf

13:00 – 14:00

Dydd Gwener 7 Gorffennaf

15:30

Cystadleuaeth C5

Dawnsio yn y Stryd

 

Stondin Band ger yr Afon

Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf – ROWND DERFYNOL

12:00 – 14:00

Cyhoeddi enw’r enillydd am 16:00 yn yr amffitheatr