Yn y Pafiliwn
Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf

Peidiwch a cholli ein prif ddiwrnod o gystadlu corawl, wrth i gorau soniarus o bob rhan o’r byd berfformio ar lwyfan yr Eisteddfod. Dewch i weld y gorau o’r Corau – Cymysg, Meibion ac Agored – yn cystadlu yn erbyn ei gilydd a cheisio cipio gwobr Côr y Byd.

Cystadlaethau heddiw:

  • Côr (Côr y Byd): Corau Cymysg
  • Côr (Côr y Byd): Categori Agored
  • Côr (Côr y Byd): Corau Meibion
  • Arddangosfa Ddiwylliannol
  • Dawnsio: Gwobr Dawns Lucille Armstrong

Nodwch, mae cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd hefyd yn digwydd heddiw ym Mharc Glan yr Afon yn Llangollen.

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17 (Cynigiad arbennig o £15 hyd at 31ain Mai)
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H