Nos Sadwrn Gorffennaf 7
CÔR Y BYD gyda’r gwesteion arbennig Red Priest

Band: Red Priest

Profwch y gorau o’n perfformwyr rhyngwladol wrth i  enillwyr prif gystadlaethau corawl yr wythnos gymryd rhan yn y cyngerdd olaf ffrwydrol yma, gan gystadlu am deitl nodedig Côr y Byd a Thlws Pavarotti. Bydd pob côr yn cyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n adlewyrchu ansawdd ac amrywiaeth eu sgiliau lleisiol mewn ymgais i ennill clod y beirniaid a syfrdanu’r gynulleidfa. Bydd enillwyr y categorïau dawnsio gwerin i oedolion hefyd yn ein diddanu gyda threfniadau dychmygus ac ysbrydoledig wrth iddynt gystadlu am wobr Pencampwyr Dawns y Byd.

Bydd ein gwesteion arbennig, Red Priest, yn cyfrannu at gyffro’r noson gyda’u dewiniaeth offerynnol gwefreiddiol. Bydd y grŵp offerynnol Baróc hwn, a enwir ar ôl yr offeiriad gwallt cringoch Antonio Vivaldi, yn perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth gynnar ar recorder, feiolin, cello a harpsicord. Gyda’u chwistrelliad o ynni a theimlad sipsi i gerddoriaeth gynnar, cyrhaeddodd CD y grŵp ‘The Baroque Bohemians’ rhif 1 yn Siart Clasurol Arbenigol y DU gan ddod â cherddoriaeth baróc i gynulleidfaoedd cwbl newydd. Mae’r pedwarawd acwstig rhyfeddol yn enwog am eu perfformiadau deinamig, carismatig ac arloesol felly byddwch yn barod i ymuno yn hwyl wrth i ni beintio’r byd yn goch!

Nos Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £23


Noddwyd gan