Dydd Sadwrn Gorffennaf 8
CÔR Y BYD gyda THE OVERTONES

Book

Details

Gwesteion Arbennig The Overtones
Cystadlaethau Côr y Byd
Pencampwyr Dawns 2017

Dewch i brofi goreuon yr Eisteddfod wrth i’r cystadlaethau gyrraedd diweddglo cyffrous. Bydd enillwyr y categorïau corau oedolion yn camu i’r llwyfan i gystadlu am deitl Côr y Byd a Thlws Pavarotti, gan gyflwyno’r gerddoriaeth gorawl ryngwladol o safon aruchel. Bydd teitl Pencampwyr Dawns y Byd hefyd yn cael ei ddyfarnu i enillwyr cyffredinol y categorïau dawnsio gwerin i oedolion wrth iddynt arddangos eu doniau gyda pherfformiadau lliwgar a bywiog.

Ein gwesteion arbennig ar gyfer y noson fydd prif grŵp harmoni lleisiol Prydain, The Overtones. Mae The Overtones wedi llwyddo i gael 6 albwm yn olynol yn siartiau’r 10 Uchaf ym Mhrydain, sydd gyda’i gilydd wedi gwerthu dros 1,000,000 o gopïau ac wedi arwain at ymddangosiadau ar raglenni teledu fel Dancing On Ice, John Bishop a BBC Breakfast. Wedi gwisgo yn eu siwtiau trwsiadus arbennig, bydd y grŵp yn perfformio cymysgedd o ganeuon soul a doo wop o’r 50au a’r 60au gyda lleisio perffaith a choreograffi sydd mewn cytgord â’u lleisiau. Mae The Overtones yn gwybod sut i roi perfformiad byw hudol a fydd yn cael pob cenhedlaeth o’r gynulleidfa yn dawnsio “boogie” gyda nhw yn eu seddi.

Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
Pris tocynnau: £29 / £22


Noddwyd gan

GHP Legal