Dydd Sul Gorffennaf 9
Llanfest
Manic Street Preachers

Details

Archebwch Tocynnau: Eistedd | Sefyll


Dydd Sul yw parti cloi’r wythnos wrth i filoedd o ddathlwyr heidio i faes yr ŵyl am ddiwrnod o roc, pop ac amser da.

Gadewch eich disgwyliadau wrth y drws oherwydd mae Llanfest eleni yn wahanol, gan ein bod wedi codi’r bar yn sylweddol drwy gael un o fandiau roc mwyaf ein cenhedlaeth fel prif grŵp nos Sul…  sef, yr anhygoel Manic Street Preachers, a fydd yn chwarae gydag band roc eiconig a dadleuol Reverend and The Makers, a’r DJ BBC Radio 1 Huw Stephens. Byddent yn cyflwyno casgliad o’u hanthemau gorau yn un o gigs mwyaf y flwyddyn yng Ngogledd Cymru.

Wrth i’r awyrgylch adeiladu tuag at uchafbwynt y diweddglo gyda’r nos, bydd ein rhaglen ysblennydd o berfformiadau yn ystod y dydd yn gweld ein Llwyfannau Allanol bywiog yn cynnal gwledd o gerddoriaeth gyfoes gan gynnwys ystod amrywiol o fandiau  roc, pop ac indie, cantorion dawnus ac ambell syrpreis annisgwyl.

Llwyfannau Allanol

Roving Crows
Buddy Holly & The Black Jacks
Army of Skanks
Baby Brave
Living Sounds
Wilson
Full Circle
Captain Zed
Mr Blunders
Thunderbug
Skeet Williams
Ben Roberts
Y Gogs

Mae digon o seddau dan do felly ymlaciwch a mwynhewch y diwrnod, beth bynnag fo’r tywydd!

 Gallwch brofi peth o’r bwyd rhyngwladol egsotig sy’n cael eu cynnig gan yr amrywiaeth eang o stondinau bwyd a diod, ond peidiwch â dod ag unrhyw alcohol ar y maes, bydd digon o fariau wedi eu lleoli ar hyd y safle.

Dydd Sul 9 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
2yp tan hwyr
Pris tocynnau: Eistedd £65 / Sefyll £50


Mae ‘Llanfest’ a noddir gan

Aldi