Dydd Sul Gorffennaf 8
Llanfest
Kaiser Chiefs, The Hoosiers, Toploader

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi mai prif grŵp Llanfest, y parti mawr sy’n cloi’r Eisteddfod ar ddydd Sul Gorffennaf 8, fydd y band indie chwedlonol o Loegr y Kaiser Chiefs. Y cyngerdd fydd gig Gymreig gyntaf y band ers bron i ddwy flynedd a dyma fydd un o’r cyfleoedd cyntaf yn 2018 i’w dilynwyr yn y rhanbarth i weld y band yn fyw.

Mae’r band pum aelod o Leeds, a ddaeth i amlygrwydd gyntaf yn 2005 gyda’u hail albwm Employment, ac maent yn adnabyddus am ganeuon fel Oh My God, I Predict a Riot a Ruby. Fe’u cefnogir gan y band pop enwog, The Hoosiers a’r grŵp eiconig o’r nawdegau, Toploader.

Bydd The Hoosiers yn camu ar lwyfan y pafiliwn dros ddegawd ar ôl llwyddiant aml-blatinwm eu halbwm cyntaf, The Trick to Life, a oedd yn cynnwys eu caneuon cofiadwy Worried About Ray a Goodbye Mr. A. Bydd Toploader, sy’n fwyaf adnabyddus am eu fersiwn nhw o Dancing In the Moonlight yn 2000, yn perfformio rhai o’u ffefrynnau a chaneuon newydd o’u halbwm Seeing Stars a ryddhawyd yn 2017.

Bydd perfformiadau byw gan amrywiaeth o artistiaid yn cychwyn am 2yp ar y llwyfannau allanol gyda Toploader a The Hoosiers yn perfformio o 7yh ymlaen yn y pafiliwn, cyn i’r Kaiser Chiefs ddod i’r llwyfan.

Mae tocynnau nawr ar werth, ar-lein yma, neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

Rhaglen Dydd i’w datgelu yn fuan!

Dydd Sul 8 Gorffennaf 2018
2yp tan hwyr
Pris tocynnau: Eistedd £70 / Sefyll £55


Noddwyd ‘Llanfest’ gan