Dydd Sul Gorffennaf 8
Llanfest
Kaiser Chiefs, The Hoosiers, Toploader

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi mai prif grŵp Llanfest, y parti mawr sy’n cloi’r Eisteddfod ar ddydd Sul Gorffennaf 8, fydd y band indie chwedlonol o Loegr y Kaiser Chiefs. Y cyngerdd fydd gig Gymreig gyntaf y band ers bron i ddwy flynedd a dyma fydd un o’r cyfleoedd cyntaf yn 2018 i’w dilynwyr yn y rhanbarth i weld y band yn fyw.

Mae’r band pum aelod o Leeds, a ddaeth i amlygrwydd gyntaf yn 2005 gyda’u hail albwm Employment, ac maent yn adnabyddus am ganeuon fel Oh My God, I Predict a Riot a Ruby. Fe’u cefnogir gan y band pop enwog, The Hoosiers a’r grŵp eiconig o’r nawdegau, Toploader.

Bydd The Hoosiers yn camu ar lwyfan y pafiliwn dros ddegawd ar ôl llwyddiant aml-blatinwm eu halbwm cyntaf, The Trick to Life, a oedd yn cynnwys eu caneuon cofiadwy Worried About Ray a Goodbye Mr. A. Bydd Toploader, sy’n fwyaf adnabyddus am eu fersiwn nhw o Dancing In the Moonlight yn 2000, yn perfformio rhai o’u ffefrynnau a chaneuon newydd o’u halbwm Seeing Stars a ryddhawyd yn 2017.

Bydd perfformiadau byw gan amrywiaeth o artistiaid yn cychwyn am 2yp ar y llwyfannau allanol gyda Toploader a The Hoosiers yn perfformio o 7yh ymlaen yn y pafiliwn, cyn i’r Kaiser Chiefs ddod i’r llwyfan.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd clwb cerddoriaeth enwocaf y byd, The Cavern Club, yn cynnal llwyfan pop-yp am y tro cyntaf erioed yn yr ŵyl eleni. Bydd y cydweithrediad cyffrous hwn yn gweld cerddorion preswyl The Cavern Club yn diddanu cynulleidfaoedd Llangollen gyda pherfformiadau ar Lwyfan Glôb Lindop Toyota. Mae’r clwb eiconig wedi bod wrth galon sîn gerddoriaeth Lerpwl am dros saith degawd ac mae’n bwriadu dathlu hanes cerddoriaeth The Beatles yn yr ŵyl, trwy drefnu amryw o berfformiadau gan gantorion profiadol o Lerpwl, a hefyd nodi 50 mlynedd ers rhyddhau y ffilm Yellow Submarine, sydd wedi dylanwadu ar gerddoriaeth a’r diwylliant poblogaidd ers hanner canrif.

Artistiaid Llwyfannau Allanol

The Cavern Club Liverpool
Jack Found
Billy Bibby and The Wry Smiles
Camens
Destination
Lucy Mayhew
Ben Roberts
Luke Gallagher

Mae tocynnau nawr ar werth, ar-lein yma, neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

Gofynnwn i rhai 16 oed neu iau i ddod gydag oedolyn i’r digwyddiad hwn.

Dydd Sul 8 Gorffennaf 2018
2yp tan hwyr
Pris tocynnau: Eistedd £70 / Sefyll £55


Noddwyd ‘Llanfest’ gan