Dydd Iau Gorffennaf 6
Dathliad Rhyngwladol

Book

Details

Côr Principality Only Boys Aloud Academi dan arweiniad Tim Rhys Evans
Neges Heddwch Only Boys Aloud: Côr y Gogledd
Gorymdaith y Gwledydd
Cystadleuwyr Rhyngwladol
Cystadleuaeth Llais y Dyfodol
Côr Ieuenctid Rhyngwladol Cyfun

Bydd y noson hon yn dathlu lliw, sain ac amrywiaeth ein cystadleuwyr rhyngwladol a’r Neges Heddwch sydd wrth galon ein Eisteddfod unigryw. Bydd cystadleuwyr yr wythnos yn uno gyda’i gilydd wrth i Orymdaith y Cenhedloedd wau ei ffordd drwy’r pafiliwn mewn noson fydd yn gyforiog o gerddoriaeth a dawns bywiog o bedwar ban byd.

Bydd y Neges Heddwch flynyddol yn cael ei chyflwyno gan Only Boys Aloud: Côr Y Gogledd a phlant ysgol leol, Ysgol Y Gwernant. Bydd cyfle hefyd i weld sêr rhyngwladol y dyfodol yn rownd derfynol cystadleuaeth Llais y Dyfodol, a noddir trwy gefnogaeth hael Parc Pendine a Sefydliad Bryn Terfel.

Bydd Principality Only Boys Academi yn ymuno â ni fel gwesteion arbennig ac yn perfformio uchafbwyntiau o gwrs 2017 OBA gyda cherddoriaeth yn amrywio o’r 17eg ganrif i theatr gerdd cyfoes. O dan arweiniad Tim Rhys Evans, byddent hefyd yn perfformio gyda chystadleuwyr fel rhan o Gôr Cyfun Rhyngwladol, i roi diweddglo cofiadwy i’r noson wych hon.

Mae’r Anthem Heddwch wedi ei noddi gan:

       

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
Pris tocynnau: £26 / £18

Noddwyd y noson gan