Nos Iau Gorffennaf 5
Dathliad Rhyngwladol gyda’r gwesteion arbennig Calan

Band: Calan

Ymunwch â ni am daith ryngwladol wrth i ni edrych ar y gwerthoedd sylfaenol unigryw sy’n llifo trwy galon ein digwyddiad – rhannu cerddoriaeth, dawns, heddwch a chyfeillgarwch.

Byddwch yn barod i ymgolli mewn môr o liwiau bywiog a seiniau eclectig wrth i’n cystadleuwyr rhyngwladol ddod ynghyd i arddangos y gorau o’u diwylliannau o bob cwr o’r byd. Gan gynrychioli ysbryd y digwyddiad, bydd y cystadleuwyr yn uno gyda’i gilydd wrth iddynt gamu trwy’r gynulleidfa gyda’u baneri mawr yng Ngorymdaith y Cenhedloedd. Bydd plant o ysgol leol yn parhau â’r traddodiad teimladwy o anfon neges heddwch ac ewyllys da i’r byd wrth gyflwyno’r Neges Heddwch. Uchafbwynt arall fydd cyflwyniad Gwobr Heddwch Rotari Rhyngwladol 2018.

Y band gwerin cyffrous, Calan, fydd ein gwesteion arbennig ar gyfer y noson ac yn sicr y byddant yn gwneud i chi symud eich traed i guriad eu dehongliad gwreiddiol o gerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig. Bydd y band pum aelod yn chwarae acordion, telyn, gitâr, ffidil a phibau Cymreig, ac yn ein diddanu gyda’u sain ffres a’u trefniadau bywiog eu hunain. Bydd y rhaglen yn cynnwys alawon swynol a hudolus gydag offeryniaeth wych a rhythmau heintus sy’n mynegi llawenydd ac egni cerddoriaeth werin, mewn noson anhygoel o gyffrous.

Nos Iau 5 Gorffennaf 2018 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £19


Noddwyd gan