Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Archwilio Heddwch gyda’n Gilydd 

Dewch i ddarganfod beth mae heddwch yn ei olygu i chi a’ch cymdogion. Cymerwch ran mewn gweithdai a llafarganiadau heddwch gyda’r Southern Shaolin Temple Warrior Monks, dathlwch Wobrau Cenhadon Heddwch Ifanc WCIA a gweld gwaith celf arbennig gan bobl ifanc Plas Madoc.

Mae ein cystadlaethau rhyngwladol yn cynnwys Côr Plant Hŷn, Grŵp Acapela, Unawd Gwerin Agored, Unawd Lleisiol (16-19 oed), Llais Theatr Gerdd a chyhoeddi enillwyr Côr Plant y Byd. Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau, ewch i Yn y Pafiliwn

Ar ein tri Llwyfan Allanol, byddwn yn cynnal gweithdai gyda’r Southern Shaolin Temple a gweithdai dawns gyda NEW Dance, cerddoriaeth werin gyda’r GOGS a cherddoriaeth acwstig gyda’r cantorion Sonya Smith, Mair Thomas a Chris Greve trwy gydol y dydd. Bydd y maes yn dod yn fyw gyda sŵn cerddoriaeth byd, Grwpiau Rhyngwladol, Sgiliau Syrcas gyda Panic Circus a llawer mwy

Gyda’r nos o 4.30yp ymlaen bydd ein perfformwyr rhyngwladol yn ymuno â’i gilydd yn ‘The Gathering’ gan gyfnewid dawns a diwylliant cofiadwy cyn i’r llwyfannau allanol ddod yn fyw gyda chyffro trydanol De America a Sbaen y Synergy Live Band, cyfuniad unigryw Kibitz o gerddoriaeth werin Dwyrain Ewrop a jazz sipsi, a Rockabilly hwyliog gyda’r Hellfire Devilles.

Amserlen y Llwyfannau 

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan <https://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/>

 

 

Y Llwyfan Rhyngwladol 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Grŵp Diwylliannol Bhangra Punjabi Mi wnaeth y Grŵp gynrychioli India gyda pherfformiad o ddawnsfeydd gwerin amrywiol o ardal Punjab. 10.00yb
Chorale Prifysgol Talaith De Tennessee Mae ETSU Chorale yn gôr prifysgol sy’n cynnwys myfyrwyr cerddorol o Tennessee. 10.30yb
Côr Siambr Portland Phoenix Wedi’i ganmol fel “côr medrus, grymus, a thonyddol gywir” o Portland, Oregon. 11.00yb
Siambr Ysgol Ramadeg Wolverhampton Rydym yn grŵp amrywiol a chroesawgar iawn sy’n hoffi perfformio. 11.30yb
Sonya Smith Canwr  a chyfansoddwr wedi’i dylanwadu gan draddodiadau blues, roots a chanu gwlad. 12.15yp
Synergy Live Band Triawd yn perfformio Flamenco, cerddoriaeth de America a Sbaen. 1.15yp
Kibitz Band 6 aelod o Leeds yn perfformio cerddoriaeth klezmer / ardal y Balcanau ysbrydoledig ac egniol. 2.15yp
Cantorion Ifanc Froggatt Grŵp o gantorion ifanc sy’n mwynhau cyfarfod i ganu gyda’i gilydd mewn rhannau ac sy’n adeiladu eu hyder personol, lleisiol a cherddorol trwy wneud hyn. 3.30yp
Sonya Smith Canwr  a chyfansoddwr wedi’i dylanwadu gan draddodiadau blues, 4.30yp
Gyda’r hwyr….
Synergy Live Band Triawd yn perfformio Flamenco, cerddoriaeth de America a Sbaen. 5.00yp
Kibitz Band 6 aelod o Leeds yn perfformio cerddoriaeth klezmer / ardal y Balcanau ysbrydoledig ac egniol. 6.00yp

 

Llwyfan y Byd

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Cantorion Ifanc Froggatt Grŵp o gantorion ifanc sy’n mwynhau cyfarfod i ganu gyda’i gilydd mewn rhannau ac sy’n adeiladu eu hyder personol, lleisiol a cherddorol trwy wneud hyn. 10.00yb
NEW Dance Workshop

 

10.30yb
Southern Shaolin Temple Tîm perfformio mynachod Teml Shaolin y De. 11.45yb
GOGS Yn chwarae ystod eang o hen ffefrynnau a’u deunydd poblogaidd eu hunain i gyd yn eu harddull pop werin unigryw. 12.45yp
The Cosmopolitan Music Society Grŵp ymroddedig o gerddorion yn amrywio o 18 i 80 oed o bob math o yrfa sy’n mwynhau chwarae cerddoriaeth dda. 1.45yp
Southern Shaolin Temple Tîm perfformio mynachod Teml Shaolin y De. 2.45yp
Mair Thomas Canu traddodiadol/gwerin melodaidd hawdd gwrando arno 3.45yp
Gyda’r hwyr….
GOGS Yn chwarae ystod eang o hen ffefrynnau a’u deunydd poblogaidd eu hunain i gyd yn eu harddull pop werin unigryw. 5.00yp
Hellfire DeVilles

 

Hogia lleol yn chwarae rockabilly 6.00yp

 

Llwyfan yr Amffitheatr 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Southern Shaolin Temple Tîm perfformio mynachod Teml Shaolin y De. 10.00yb
Mae ysgolion sy’n ymweld yn arddangos eu doniau 10.45yb
NEW Dance Workshop Join NEW Dance practitioners for some uplifting, energetic and fresh dance and movement workshops aimed at young adults (youths).  The workshops will be dynamic and fun for all – an experience not to be missed! 1.00yp
Siambr Ysgol Ramadeg Wolverhampton Rydym yn grŵp amrywiol a chroesawgar iawn sy’n hoffi perfformio. 2.15yp
Dawnswyr Gwerin Loughgiel Grŵp brwdfrydig, proffesiynol a chreadigol o Ogledd Iwerddon a enillodd y sgôr uchaf erioed o 100 marc yn Eisteddfod 2017 2.45yp
Côr Meibion Cymreig Hong Kong Côr meibion o Asia, ac er eu bod yn ceisio cadw traddodiadau gorau canu corawl Cymru, rydym hefyd yn ceisio addasu i ddemograffeg a diwylliannau lleol/rhanbarthol. 3.15yp
Gyda’r hwyr….
Y Twmpath Bydd y cyfranogwyr rhyngwladol yn ymuno â’r Twmpath gan gyfnewid dawns a diwylliant. Peidiwch â’i golli! 4.00yp
Chris Greve Perfformiwr Celtaidd/Gwerin ymlaciol a rhyngweithiol. 5.45yp

 

Canolfan Harmoni

Artist/Digwyddiad Amser
Sesiwn Ioga Akhand 8.30
Stondin Grefftau Rhyngwladol 11.00
WCIA-  ‘Creu newi der mwyn heddwch’ 12.00
Dawnsio gydag Isadora – Gweithdy Dawns 13.00
Symposiwm Heddwch – Jean Best 14.00
Voice Box – Cyflwyniad Lleisiol 17.00

Hwb Stori

Lle creadigol lle gall ymwelwyr ddweud, gwrando a chyfnewid straeon am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Lle i gael sgyrsiau a chynhyrchu syniadau am ddyfodol yr Eisteddfod.