Yn y Pafiliwn
Dydd Mercher 4 Gorffennaf

Bydd y diwrnod cyntaf o gystadlu yn un gofiadwy wrth i’r corau plant a grwpiau dawns gael y sylw. Bydd un o fentrau mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, sef Prosiect Cynhwysiad, a noddir gan ScottishPower Foundation, yn dathlu ei benblwydd yn 10 oed eleni gan ddilyn y thema ‘Anfon Neges’ ac mae’n addo bod mor deimladwy ag erioed.

Cystadlaethau heddiw:

  • Cȏr: Cȏr Plant Iau
  • Cȏr: Corau Câneuon Gwerin i Blant
  • Dawnsio: Dawnsio Gwerin i blant
  • Unawd: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd
  • Unawd: Unawd Lleisiol oedran 12-16

Prosiect Cynhwysiad

Bydd prosiect eleni yn hyd yn oed fwy arbenning nag arfer, diolch i’n noddwyr ScottishPower Foundation. Bydd grwpiau o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd  i greu perfformiad unigryw gan gynnwys elfennau o ganu a dawnsio. Bydd y gwaith yn dangos amrywiaeth drwy gerddoriaeth a dawns fel modd o hyrwyddo heddwch.

Noddwyd gan:

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17 (Cynigiad arbennig o £15 hyd at 31ain Mai)
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H