Yn y Pafiliwn
Dydd Mercher 4 Gorffennaf

Bydd y diwrnod cyntaf o gystadlu yn un gofiadwy wrth i’r corau plant a grwpiau dawns gael y sylw. Bydd un o fentrau mwyaf ysbrydoledig yr Eisteddfod, sef Prosiect Cynhwysiad, a noddir gan ScottishPower Foundation, yn dathlu ei benblwydd yn 10 oed eleni gan ddilyn y thema ‘Anfon Neges’ ac mae’n addo bod mor deimladwy ag erioed.

Cystadlaethau heddiw:

 • Cȏr: Cȏr Plant Iau
 • Cȏr: Corau Câneuon Gwerin i Blant
 • Dawnsio: Dawnsio Gwerin i blant
 • Unawd: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd
 • Unawd: Unawd Lleisiol oedran 12-16

Prosiect Cynhwysiad

Bydd prosiect eleni yn hyd yn oed fwy arbenning nag arfer, diolch i’n noddwyr ScottishPower Foundation. Bydd grwpiau o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd  i greu perfformiad unigryw gan gynnwys elfennau o ganu a dawnsio. Bydd y gwaith yn dangos amrywiaeth drwy gerddoriaeth a dawns fel modd o hyrwyddo heddwch.

Noddwyd gan:

Tocynnau:

Tocyn Dydd Pafiliwn gyda sedd gadw: £17
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw mewn blociau A-H

_________________________________________________________________

Cystadlaethau Dydd Mercher

Bore

Cystadleuaeth A8: Corau Câneuon Gwerin i Blant

Cystadleuaeth B6: Unawd Lleisiol oedran 12-16

Rhagbrofion yn yr Eglwys Fethodistaidd

13 o Unawdwyr:

 • Hong Kong
 • Cymru
 • Lloegr
 • Singapore
 • India
 • Unol Daliaethau America

Cystadleuaeth C3: Dawnsio Gwerin i blant

 • Folk Dance of Punjab, India
 • Heritage Dancers, India
 • Folk Lore Dance Association, India
 • Sapat Dance Group, Kyrgyzstan
 • Mother Touch Dance Group, Zimbabwe
 • SURTAL SABHIACHAR & SAMAJ BHALAI CLUB INDIA, India
 • Gabhru Panjab de, India

 

Prynhawn

Cystadleuaeth A6: Cȏr Plant Iau

Llywydd Dydd

PROSIECT CYNHWYSIAD

Cystadleuaeth B2:  Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Cystadleuaeth B6: Unawd Lleisiol oedran 12-16

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 3

Beirniadaeth A8: Corau Câneuon Gwerin i Blant

Beirniadaeth C3: Dawnsio Gwerin i blant

Beirniadaeth A6: Cȏr Plant Iau

Cystadleuaeth B1: Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd

 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 1
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol 2
 • Cystadleuydd  Rownd Derfynol 3