Nos Fercher Gorffennaf 4
Y Casgliad Clasurol

Pianydd: Vicky Yannoula
Pianydd: Peter Jablonski
Côr: Cantorion Sirenian Singers
‘The Big NHS Singalong Live’

Rydym wrth ein boddau i gymryd rhan yn y cyngerdd cyd-ganu cenedlaethol byw i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed, yn ystod rownd derfynol cyngerdd Y Casgliad Clasurol.

Byddwn yn cysylltu’n fyw gyda’r digwyddiad arbennig ar ITV, The Big NHS Singalong, i geisio torri record ar gyfer cyd-ganu byw mwyaf erioed, gyda pherfformiad nodedig o glasur eiconig y Beatles With a Little Help from My Friends.

Mewn partneriaeth â Parc Pendine, rydym yn falch o allu cynnig tocynnau cyfarch i’r cyngerdd gyda’r nos fel cydnabyddiaeth o holl waith caled staff y GIG. Dim ond trwy gofrestru eich manylion trwy’r dudalen Eventbrite yma y gellir hawlio’r tocynnau hyn.

Bydd y noson hon yn cynnwys cerddoriaeth hudol dau o’n hoff offerynnau – y piano a’r llais dynol.

Bydd tri chystadleudd rownd derfynol Cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine yn ein swyno gyda pherfformiadau syfrdanol wrth iddynt gystadlu am Tlws Pendine a’r wobr ariannol sy’n anelu at hyrwyddo gyrfa cantorion ifanc. Bydd pob unawdydd yn cyflwyno rhaglen amrywiol fydd yn arddangos eu doniau lleisiol ac artistig, gan geisio gwneud argraff ar banel y beirniaid a’r gynulleidfa.

Wrth i’r beirniaid gloriannu perfformiadau’r rownd derfynol, byddwn croesawu ein Cyfarwyddwr Cerdd, Vicky Yannoula, i’r llwyfan a fydd yn ymuno â’r pianydd enwog Peter Jablonski, mewn partneriaeth cerddorol ddeinamig a theimladwy wedi’i hysbrydoli gan ansawdd canu’r piano a phŵer a chyfaredd ei repertoire. Mae Peter wedi perfformio’n helaeth ledled y byd gyda cherddorfeydd blaenllaw ac mae’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol am rwyddineb ei chwarae. Yn 2015, rhyddhaodd Vicky, sydd wedi perfformio yn Neuadd Gyngerdd Thessaloniki a Neuadd y Frenhines Elizabeth, Llundain, y recordiad cyntaf erioed (gyda’r pianydd George-Emmanuel Lazaridis) o symffoniau Rhif 1 a Rhif 5 Beethoven wedi’u trefnu ar gyfer piano 4 llaw gan Carl Czerny. Mae Vicky yn edrych ymlaen at rannu ei sgiliau perfformio a chyflwyno ei hun i’w theulu Eisteddfodol newydd. Wrth i’r ddau bianydd rhyngwladol hynod yma gamu ar y llwyfan, byddwch yn barod  am gyffro dau biano tanllyd!

Bydd y noson arbennig hon yn diweddu gyda pherfformiad pwerus gan Gôr Cantorion Sirenian o Wrecsam, sef y côr cyntaf o Gymru i ennill tlws “Côr y Byd” yma yn 1998. Mae’r rhaglen yn dathlu natur ryngwladol yr Eisteddfod trwy’r ieithoedd gwahanol a genir yn ogystal â chenedligrwydd gwahanol y cyfansoddwyr, cyn cyhoeddi enillydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine.

Rhaglen y Gyngerdd

Noson yn arddangos doniau cerddorol Cymreig a rhyngwladol

Hanner Cyntaf: 

Cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine
Yn dilyn rownd ragarweiniol heriol y diwrnod cynt, bydd tri o’r doniau canu ifanc gorau yn cystadlu yn y rownd derfynol ar gyfer Tlws Pendine a gwobr gyntaf o £6,000, ynghyd â dwy ail wobr o £2,000. Mae’r gystadleuaeth yn llwyfan perffaith i unigolion sy’n dymuno lansio neu roi hwb i’w gyrfaoedd cerddorol. Dywed perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE: “Ein nod wrth gefnogi’r gystadleuaeth ar y cyd â Syr Bryn Terfel yw rhoi anogaeth a chymorth i gantorion ifanc gwych o bob cwr o’r byd i wireddu eu breuddwydion o gael gyrfa ar y llwyfan rhyngwladol.”


Ail Hanner:

Arddangosfa o ddoniau piano rhagorol
Cyfle i brofi deuoliaeth gerddorol, yn y sgwrs gerddorol hon rhwng dau bianydd nodedig, Vicky Yannoula a Peter Jablonski. Bydd y perfformiad arbennig gan ddau biano yn cychwyn gyda rhai o ddarnau mwyaf eiconig The Nutcracker Suite gan Tchaikovsky. Bydd y gynulleidfa’n mwynhau’r ‘Agorawd’, wedi’i drefnu gan Nicolas Economou, cyn cael eu harwain ar daith hudolus i ‘Wlad y Melysion a rhannu dathliad cyfareddol o felysion o bob cwr o’r byd.

 1. Agorawd
  II. Danses Caractéristiques:
  Marche
  Danse de la Fée Dragée
  (Dawns y Dylwythen Deg Biws)
  Danse Russe Trépak
  (dawnswyr Rwsiaidd yn dathlu fferins)
  Danse Arab
  (dawnswyr Arabaidd yn dathlu coffi)
  Danse Chinoise
  (Dawnswyr Tsieineaidd yn dathlu te)
  Danse des Mirlitons
  (Chwaraewyr Mirliton Ffrengig yn dathlu marsipan)
  III.  Valse des Fleurs (Walts y Blodau)

Debussy, trefn. gan Ravel
Fêtes, o Hwyrgan

Lutoslawski
Amrywiadau Paganini

Goreuon Côr Cantorion Sirenian

Parry: I Was Glad (yn Saesneg)

Rachmaninov: Bogoroditse Devo (yn Rwseg)

Mathias: Hobed O Hilion (yn Gymraeg)

Eric Jones: Y Tangnefeddwyr (yn Gymraeg)

Arr. Moses Hogan: Didn’t My Lord Deliver Daniel (yn Saesneg)

Arr. James Erb: Shenandoah (yn Saesneg)

Arr. Moses Hogan: Elijah Rock (yn Saesneg)

Cyhoeddi enillydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine

‘The Big NHS Singalong Live’

Nos Fercher 4 Gorffennaf 2018 – 7.30yh


Noddwyd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine gan Pendine Park a Ymddiriedolaeth Bryn Terfel