Dydd Mercher Gorffennaf 5
Galw’r Cenhedloedd gyda Christopher Tin

Book

Details

Soprano Elin Manahan Thomas
Arweinydd Christopher Tin
Côr Corws Dathlu Llangollen
Cerddorfa Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Cyflwynydd Andrew Collins

Unawdwyr arbenigol
Jerome Kavanagh
Joel Virgel
Nominjin

Dan arweiniad y cyfansoddwr ac arweinydd Christopher Tin sydd wedi ennill Gwobr ‘Grammy’, mae’r noson ysblennydd hon o gerddoriaeth gorawl a cherddorfaol rhyngwladol yn canolbwyntio ar neges o undod: beth bynnag yw ein hil, diwylliant a’n cred grefyddol, rydym i gyd wedi ein cysylltu drwy ein profiad dynol cyffredin. Bydd y noson yn cael ei chyflwyno gan Andrew Collins o Classic FM.

Bydd hanner cyntaf y noson yn cwmpasu sbectrwm o gerddoriaeth glasurol yn amrywio o Agorawdau Symffonig i Ffantasia Gemau Fideo, gan ddarlunio themâu cylch bywyd, adnewyddiad ac agosatrwydd.

Bydd ail hanner y cyngerdd yn berfformiad arbennig o Calling All Dawns dan arweiniad cyfansoddwr y gwaith Christopher Tin. Mae Calling All Dawns yn gylch o ganeuon mewn tri symudiad: dydd, nos a gwawr, sy’n cyfateb i gyfnodau gwahanol bywyd. Fe’u cenir mewn 12 iaith wahanol, gyda chaneuon o lawenydd, dirgelwch, tristwch a chaledi ac yn olaf, caneuon o fuddugoliaeth a gorfoledd sy’n dod â ni yn ôl yn fyw, gan ddechrau cylch newydd o fywyd. Mae’r darn yn gorffen ar yr un cord agoriadol gan gynrychioli natur cylchol y bydysawd.

Elin Manahan Thomas yw un o sopranos mwyaf arbennig ei chenhedlaeth ac yn ymuno â hi fydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Chorws Dathlu Llangollen dan arweiniad Christopher Tin, a pherfformwyr gwadd rhyngwladol eraill sydd eto i’w cyhoeddi.

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 – 7.45pm
Pris tocynnau: £29 / £22


Noddwyd gan

Kronospan