Nos Fercher Gorffennaf 4
Y Casgliad Clasurol

Pianydd: Vicky Yannoula
Pianydd: Peter Jablonski

Bydd y noson hon yn cynnwys cerddoriaeth hudol dau o’n hoff offerynnau – y piano a’r llais dynol.

Bydd tri chystadleudd rownd derfynol Cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine yn ein swyno gyda pherfformiadau syfrdanol wrth iddynt gystadlu am Tlws Pendine a’r wobr ariannol sy’n anelu at hyrwyddo gyrfa cantorion ifanc. Bydd pob unawdydd yn cyflwyno rhaglen amrywiol fydd yn arddangos eu doniau lleisiol ac artistig, gan geisio gwneud argraff ar banel y beirniaid a’r gynulleidfa.

Wrth i’r beirniaid gloriannu perfformiadau’r rownd derfynol, byddwn croesawu ein Cyfarwyddwr Cerdd, Vicky Yannoula, i’r llwyfan a fydd yn ymuno â’r pianydd enwog Peter Jablonski, mewn partneriaeth cerddorol ddeinamig a theimladwy wedi’i hysbrydoli gan ansawdd canu’r piano a phŵer a chyfaredd ei repertoire. Mae Peter wedi perfformio’n helaeth ledled y byd gyda cherddorfeydd blaenllaw ac mae’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol am rwyddineb ei chwarae. Yn 2015, rhyddhaodd Vicky, sydd wedi perfformio yn Neuadd Gyngerdd Thessaloniki a Neuadd y Frenhines Elizabeth, Llundain, y recordiad cyntaf erioed (gyda’r pianydd George-Emmanuel Lazaridis) o symffoniau Rhif 1 a Rhif 5 Beethoven wedi’u trefnu ar gyfer piano 4 llaw gan Carl Czerny. Mae Vicky yn edrych ymlaen at rannu ei sgiliau perfformio a chyflwyno ei hun i’w theulu Eisteddfodol newydd. Wrth i’r ddau bianydd rhyngwladol hynod yma gamu ar y llwyfan, byddwch yn barod  am gyffro dau biano tanllyd!

Nos Fercher 4 Gorffennaf 2018 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30 / £22


Noddwyd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine gan Pendine Park a Ymddiriedolaeth Bryn Terfel