Dydd Mercher Gorffennaf 5
Galw’r Cenhedloedd gyda Christopher Tin

Soprano                               Elin Manahan Thomas

Arweinydd                          Christopher Tin

Côr                                          Corws Dathlu Llangollen

Cerddorfa                          Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

Dan arweiniad y cyfansoddwr ac arweinydd Christopher Tin sydd wedi ennill Gwobr ‘Grammy’, mae’r noson ysblennydd hon o gerddoriaeth gorawl a cherddorfaol rhyngwladol yn canolbwyntio ar neges o undod: beth bynnag yw ein hil, diwylliant a’n cred grefyddol, rydym i gyd wedi ein cysylltu drwy ein profiad dynol cyffredin. Bydd y noson yn cael ei chyflwyno gan Andrew Collins o Classic FM.

Bydd hanner cyntaf y noson yn cwmpasu sbectrwm o gerddoriaeth glasurol yn amrywio o Agorawdau Symffonig i Ffantasia Gemau Fideo, gan ddarlunio themâu cylch bywyd, adnewyddiad ac agosatrwydd.

Bydd ail hanner y cyngerdd yn berfformiad arbennig o Calling All Dawns dan arweiniad cyfansoddwr y gwaith Christopher Tin. Mae Calling All Dawns yn gylch o ganeuon mewn tri symudiad: dydd, nos a gwawr, sy’n cyfateb i gyfnodau gwahanol bywyd. Fe’u cenir mewn 12 iaith wahanol, gyda chaneuon o lawenydd, dirgelwch, tristwch a chaledi ac yn olaf, caneuon o fuddugoliaeth a gorfoledd sy’n dod â ni yn ôl yn fyw, gan ddechrau cylch newydd o fywyd. Mae’r darn yn gorffen ar yr un cord agoriadol gan gynrychioli natur cylchol y bydysawd.

Elin Manahan Thomas yw un o sopranos mwyaf arbennig ei chenhedlaeth ac yn ymuno â hi fydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Chorws Dathlu Llangollen dan arweiniad Christopher Tin, a pherfformwyr gwadd rhyngwladol eraill sydd eto i’w cyhoeddi.

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 – 7.30pm
Pris tocynnau: £29 / £22


Noddwyd gan

Kronospan