Cysylltu â ni

Cyfeiriad Post

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen,
Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol,
Ffordd yr Abaty,
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8SW

Swyddfa Weinyddol

Ffôn: 01978 862000

E-bost: info@llangollen.net 

Swyddfa Gerdd

Ffôn: 01978 862003

E-bost: music@llangollen.net

Tocynnau

Ffôn: 01978 862001

E-bost: tickets@llangollen.net

Cefnogaeth a noddi’r ŵyl

E-bost: commercial@llangollen.net

Stondinau & Arlwyo

E-bost: siting@llangollen.net 

Cyfeillion yr Eisteddfod

E-bost: friends@llangollen.net

Cyswllt y Wasg

Ffôn: 01244 320677

E-bost: EisteddfodPR@thinkdewinter.co.uk