Noddwch yr Ŵyl

Mae noddwyr wedi bod, ac yn dal i fod, yn rhan hanfodol yn hanes Eisteddfod Llangollen. Heboch chi, ni fyddai’r digwyddiad unigryw hwn yn bodoli.

Mae cefnogi’r Eisteddfod yn gyfle gwych a hynod effeithiol i hyrwyddo eich sefydliad:

  • Bydd cysylltu eich brand â digwyddiad byd enwog sydd wedi’i wreiddio mewn heddwch byd-eang a chyfranogaeth gymunedol yn mireinio ei enw da.
  • Byddwch yn cyrraedd cynulleidfaoedd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol trwy ymgyrchoedd pellgyrhaeddol yr ŵyl.
  • Gallwch gyrraedd 40,000 o gwsmeriaid o rai o’r cefndiroedd cymdeithasol economaidd mwyaf dylanwadol a ffyniannus.
  • Bydd yn gosod eich cwmni yng nghalon eich cymuned – byddwch yn cael eich gweld yn cefnogi’r celfyddydau perfformio a grwpiau gwirfoddol.
  • Byddwch yn creu argraff barhaol ar gleientiaid a gweithwyr gydag adloniant ardderchog ac anarferol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â commercial@llangollen.net neu 07974377503

Llyfryn: Cyfleoedd Noddi
Darllen llyfryn

“The Llangollen International Eisteddfod is a perfect match to the ScottishPower CSR objectives: supporting young people, encouraging participation of the Arts as well as the global aspect of diverse cultures.”
Roy Jones, Community Liaison Manager, ScottishPower North West & North Wales