Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2022

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), Maint Cymru a CWVYS yn gweithio gydag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i ddathlu plant a phobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch, cyfiawnder hinsawdd a chydraddoldeb yn eu hysgol, grŵp ieuenctid, cymuned leol neu yn y byd ehangach.
Rydym yn cydweithio i gynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc yn yr Eisteddfod ar 7 Gorffennaf 2022, lle bydd pobl ifanc yn derbyn tystysgrif a gwobr.
Gobeithio y caiff plant a phobl ifanc (rhwng 5 a 25 bl. oed) eu hysbrydoli i fod yn greadigol ac i fynegi eu syniadau am sut y gall y byd fod yn fwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy ar ôl COVID19 – ar ffurf geiriau, celf neu’n ddigidol.
Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau gyflwyno ceisiadau o dan y categorïau canlynol:
• Heddychwr Ifanc y flwyddyn
• Awdur Heddwch Ifanc y flwyddyn
• Artist Heddwch Ifanc y flwyddyn
• Hyrwyddwr Hinsawdd Ifanc y flwyddyn
• Dinesydd Byd-eang Ifanc y flwyddyn
• Hyrwyddwr Treftadaeth Heddwch y flwyddyn
• Heddychwr Ifanc Rhyngwladol (yn agored hefyd i bobl ifanc o’r tu allan i Gymru):
Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall, gyda’u caniatâd.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw 10 Mehefin, 2022.

Medrwch weld y telerau a’r amodau am y Gwobrau ar yma, yn ogystal â’r ffurflen gais. Anfonwch eich ceisiadau at centre@wcia.org.uk.

Enillwyr: Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2020


Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi Gwobrau Heddychwyr Ifanc WCIA 2021!

Mae Gwobrau Heddychwyr Ifanc WCIA yn dathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu grŵp ieuenctid, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.

Oherwydd Covid-19 cynhelir Gwobrau Heddychwyr Ifanc ar-lein eleni. Cyhoeddir enillwyr y gwahanol gategorïau yn ystod seremoni rithiol ar 9 Gorffennaf fel rhan o Llangollen Ar-lein 2021.

Gobeithio y caiff plant a phobl ifanc eu hysbrydoli i fod yn greadigol ac i fynegi eu syniadau am sut y gall y byd fod yn fwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy ar ôl COVID19 – ar ffurf geiriau, celf neu’n ddigidol.

Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau gyflwyno ceisiadau o dan y categorïau canlynol:

  • Heddychwr / Heddychwraig Ifanc y flwyddyn
  • Awdur Heddwch Ifanc y flwyddyn
  • Artist Heddwch Ifanc y flwyddyn
  • Heddychwr / Heddychwraig Digidol Ifanc y flwyddyn
  • Dinesydd Byd-eang Ifanc y flwyddyn
  • Dadansoddwr Byd-eang Ifanc y flwyddyn

Mae’r ceisiadau ar agor nawr!

Ewch i https://www.wcia.org.uk/cy/dysgu-byd-eang/unigolion/gwobrau-heddychwyr-ifanc/ i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw 11 Mehefin, 2021.