Gwybodaeth

Bydd Llangollen 2019 o’r 2il – 7fed o Orffennaf.

Darganfyddwch pam fod Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn le arbennig yng nghalendr cerddorol y byd. Os ydych yn newydd i’r digwyddiad neu yn gefnogwr rheolaidd, cewch ddigon o wybodaeth a chyngor yn yr adran hon. Defnyddiwch y ddewislen i’r dde o’r dudalen yma am ragor o wybodaeth.

Taflen Digidol 2018

Cliciwch ar y llun isod i weld fersiwn digidol taflen wybodaeth 2018. Bydd taflen 2019 ar gael yn y Pasg, a bydd yn rhoi manylion am yr hyn sydd ymlaen bob dydd, gan gynnwys gweithgareddau ar y maes ac yn y dref, yr awr jazz, sesiynau amffitheatr, yr amserlen cystadlaethau a chyngherddau gyda’r nos. Fel arall, gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma.

taflen 2018