Ysgolion Cynradd

Diwrnod y Plant

Bydd Diwrnod y Plant yn cael ei gynnal ar DDYDD MAWRTH GORFFENNAF 3ydd 2018, i ysgolion yn unig.

Byddem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni am y diwrnod arbennig hwn a neilltuwyd ar gyfer ysgolion, sef y ffordd ddelfrydol o gyflwyno cynulleidfaoedd ifanc i gerddoriaeth, dawns, ac ysbryd cyfeillgarwch rhyngwladol sy’n unigryw i Langollen.

Bydd y cyngerdd yn y prif bafiliwn yn canolbwyntio ar thema heddwch ac yn cynnwys sioe gerdd fechan dwyieithog a gynhyrchwyd ar y cyd gyda Theatr Clwyd fydd yn archwilio syniadau cyfeillgarwch, gobaith a grymuso. Dewch i ymuno â Theatr Clwyd mewn profiad llawn hwyl a arweinir gan gwmni ifanc Theatr Clwyd (4 – 16 oed). Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys ein Neges Heddwch draddodiadol wedi ei chyflwyno gan blant lleol a pherfformiadau gan ein cystadleuwyr rhyngwladol.

Drwy gydol y dydd, ar draws y maes ac ar ein hardaloedd perfformio allanol, bydd amrywiaeth lliwgar o adloniant a gweithgareddau i blant. Bydd y rhain yn cynnwys gweithdai dawns, theatr stryd, perfformwyr rhyngwladol mewn gwisgoedd traddodiadol a digon o fwydydd blasus a stondinau crefft.

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac amseroedd y cyngerdd yw:

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016.

Sesiwn A: Pafiliwn 10.00 yb (i ddechrau am 10.30)

Sesiwn B: Pafiliwn 11.40 yb (i ddechrau am 12.00)

Bydd rhagor o wybodaeth am y cyngerdd a rhaglen y llwyfannau allanol ar gael ar ein gwefan yn nes at yr amser.

Cynigir yr uchod am y pris ffafriol o £5 y disgybl (un athro am ddim i bob chwech o blant).

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862001. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook (Llangollen 

International Musical Eisteddfod), Twitter (@llangollen_Eist), Instagram (llangollen_eisteddfod) neu ddod o hyd i ni ar YouTube (Llangollen1947).

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ddiwrnod y Plant 2018!

Diwrnod Y Plant 2018 mewn partneriaeth gyda 

Methu dod ar ddydd Mawrth 3ydd Gorffennaf?

Os hoffech ymweld â’r Eisteddfod ar ddiwrnod arall, mae’r pris arbennig o £5 y plentyn (uwchradd neu cynradd) yn ddilys ar unai ddydd Mercher, Iau neu Gwener.

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: