Gwybodaeth Tocynnau

Tocynnau Cyngherddau Nos

Mae cyngherddau nos wedi eu prisio ar wahân. Cliciwch yma i gael manylion a phrisiau tocynnau ar gyfer y cyngherddau nos.

Tocynnau Dydd

*Y Cynnig Cynnar*

Mae Tocynnau Dydd i’r Pafiliwn (cystadlaethau) ar gael i’w prynu ar gyfradd gostyngol arbennig o £13 fel rhan o’r ‘Cynnig Cynnar’ tan 31 Mai, 2017. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y pris yn dychwelyd i £15.

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac mae’r adloniant yn gorffen erbyn 7yh.

Mae Tocyn Dydd i’r Pafiliwn yn rhoi mynediad llawn i’r maes, stondinau, llwyfannau awyr agored, yn ogystla â gweithgareddau PLUS sef sedd gadw mewn lleoliad da yn y Pafiliwn er mwyn mwynhau’r cystadlaethau sy’n digwydd yna. Mae’r seddi cadw hyn wedi eu lleoli’n agosach at y llwyfan (yr ardal las ar y map seddi).

Dydd Mercher – Dydd Sadwrn £13 (tan 31 Mawrth)

Prynu Tocyn Dydd i’r Pafiliwn