Gwybodaeth Tocynnau

Tocynnau Cyngherddau Nos

Mae cyngherddau nos wedi eu prisio ar wahân. Ewch i’r dudalen Cyngherddau am fanylion pellach.

Tocynnau Dydd

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac mae’r adloniant yn gorffen erbyn 7yh. Dyma prisiau 2017 isod:

Tocyn Dydd i’r Pafiliwn

Mae Tocyn Dydd i’r Pafiliwn yn rhoi mynediad llawn i’r maes, stondinau, llwyfannau awyr agored, yn ogystla â gweithgareddau PLUS sef sedd gadw mewn lleoliad da yn y Pafiliwn er mwyn mwynhau’r cystadlaethau sy’n digwydd yna. Mae’r seddi cadw hyn wedi eu lleoli’n agosach at y llwyfan (yr ardal las ar y map seddi).