Gwybodaeth Tocynnau

Tocynnau Cyngherddau Nos

Mae cyngherddau nos wedi eu prisio ar wahân. Ewch i’r dudalen Cyngherddau am fanylion pellach.

Tocynnau Dydd

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac mae’r adloniant yn gorffen erbyn 7yh. Prisiau 2018 isod:

Tocynnau Dydd

Dydd Mercher – Dydd Sadwrn Diwrnod llawn
(o 8.30yb)
Hanner dydd
(o 2.30yp)
Oedolion      £12      £6
Consesiynau      £10      £5
Plant (o dan 16) (o dan 5 am ddim)      £5      £1
Teulu (2 oedolyn & 3 plant)      £25     N/A
Teulu 1 rhiant (1 oedolyn & 3 phlentyn)      £15     N/A

 

 

Mae Tocyn Dydd i’r Pafiliwn yn rhoi mynediad llawn i’r maes, stondinau, llwyfannau awyr agored, yn ogystal â gweithgareddau PLUS sedd gadw mewn lleoliad da yn y Pafiliwn er mwyn mwynhau’r cystadlaethau sy’n digwydd yna. Mae’r seddi cadw hyn wedi eu lleoli’n agosach at y llwyfan (yr ardal werdd ar y map seddi). Archebwch eich Tocyn Pafiliwn yma.