Dau ddigwyddiad yn y dref, y ffair haf a’r Eisteddfod, yn tynnu sylw at yr hanes cyfoethog o waith gwirfoddol

Bydd dau ddigwyddiad ar yr un diwrnod y mis nesaf yn tynnu sylw at y traddodiad cyfoethog o wirfoddoli yn Llangollen, y dref ymwelwyr eiconig.

(rhagor…)

Crys rygbi Status Quo yn mynd am £350 mewn ocsiwn Eisteddfod

Mae crys rygbi Cymru wedi ei lofnodi gan yr hen rocars Status Quo wedi mynd am £350 mewn arwerthiant er budd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

(rhagor…)

Athrawon canu i agor cyngerdd Katherine y seren soprano yn Llangollen

Mae dau athro ysgol ifanc o Wrecsam ac athro piano o Gaer ymhlith cyw gantorion opera o bob cwr o’r DU a fydd yn agor cyngerdd y seren soprano Katherine Jenkins yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf hwn.

(rhagor…)

Côr plant Olympaidd Lerpwl i ymddangos yn Llangollen

Bydd côr plant a swynodd gynulleidfa fyd-eang o bron i biliwn o bobl pan wnaethant berfformio cân enwog ‘Imagine’ gan John Lennon, yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012, yn ymfddangos yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf yma.

(rhagor…)

Betty’n cofio 50 mlynedd cofiadwy mewn lletygarwch yn Eisteddfod Llangollen

Mae gwirfoddolwr sydd yn hen law arni mewn gŵyl eiconig yn ychwanegu ei llais at apêl newydd am aelodau eraill i’r fyddin o gymorthyddion di-dâl sydd wedi helpu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyrraedd ei ben-blwydd yn 70.

Mae Betty Roberts, o Johnstown, Wrecsam, wedi bod yn un o’r cogiau hanfodol yn olwyn yr eisteddfod am 50 mlynedd, gan gyfarfod Diana, Tywysoges Cymru a dod o hyd i lety ar gyfer miloedd o gystadleuwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.

(rhagor…)

Cartŵn wedi ei lofnodi gan gawr cerddorol i’w werthu mewn ocsiwn Eisteddfod

Mae cartŵn o’r gân enwog Raindrops Keep Falling On My Head wedi ei lofnodi gan y canwr-gyfansoddwr gwreiddiol Burt Bacharach, i’w werthu mewn ocsiwn ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Tynnwyd y cartŵn gan y seren Americanaidd byd enwog 87 oed ar gerdyn post gwag ar gyfer yr ŵyl eiconig, gan ddarlunio rhai diferion glaw a bar cyntaf y gerddoriaeth ar un ochr a’i lofnod ar yr ochr arall. (rhagor…)

Côr enwog wnaeth greu hanes yn talu teyrnged i’r ŵyl a ddechreuodd y cyfan

Mae côr enwog o Sir Gaer sydd wedi creu hanes ac ennill tlws yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol gyntaf erioed yn Llangollen, wedi cael gwahoddiad yn ôl i’r ŵyl enwog wrth iddi ddathlu ei 70ain blwyddyn. (rhagor…)

Croesi ffiniau i’r dyn newydd sy’n arwain gŵyl gerddoriaeth eiconig

Mae’r cadeirydd un o wyliau cerdd hynaf a mwyaf eiconig y DU, ac sy’n hoff o chwarae’r sacsoffon yn ei amser hamdden, yn awyddus i ehangu apêl yr ŵyl er mwyn sicrhau ei dyfodol.

Nod y meddyg wedi ymddeol Rhys Davies, yw ymestyn allan ar draws y ffin i ddenu perfformwyr, cystadleuwyr, mynychwyr cyngerdd ac ymwelwyr i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. (rhagor…)

Cantorion Sex and the City yn dod â sbarc gerddorol i Langollen

Mae un o grwpiau lleisiol enwocaf y byd sydd wedi rhoi rhywfaint o sbarc cerddorol i’r gyfres deledu boblogaidd Sex and the City ar ei ffordd i ogledd Cymru.

Mae grŵp enwog y Swingles wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd ledled y byd ers 1962 a bydd cantorion presennol y grŵp yn ymddangos ar y llwyfan yn ystod cystadleuaeth fawreddog Côr y Byd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Sadwrn, 9 Gorffennaf. (rhagor…)

Snowflakes yn hel atgofion am eu hawr fawr yn Llangollen bron i 70 mlynedd yn ôl

Mae aelodau côr plant o Gaerdydd a enillodd yn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyntaf erioed yn dal i fynd yn gryf wrth i’r 70ain Eisteddfod agosáu.

Yn ôl yn 1947, enillodd y Snowflakes o Gaerdydd galonnau cynulleidfa yr ŵyl gyntaf, a chael eu coroni yn bencampwyr côr plant yr ŵyl a mynd ymlaen i wneud sawl record a mynd ar deithiau canu. (rhagor…)