Performers

Vicky Yannoula

Mae Vicky Yannoula yn gerddor clasurol sy’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel pianydd cyngerdd, rheolwr, addysgwr ac entrepreneur. Hi yw Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Dechreuodd Vicky gael hyfforddiant piano yn Corfu, Gwlad Groeg, lle cafodd ei geni. Mae ganddi raddau israddedig ac ôlraddedig gan y Coleg Cerdd Brenhinol a Choleg Goldsmiths…. Darllen rhagor »

More info

Calan

Ffidlau, gitâr, acordion, pibau a dawnsio stepio’n ffrwydro’n fyw Gyda’u rhythmau heintus a’u rwtinau egniol, mae’r band a fu’n enillwyr gwobrwyon rhyngwladol yn ôl ar yr hewl hir er mwyn dathlu eu halbwm newydd – Solomon. Deuant gydag acordion, telyn, gitâr, ffidlau a phibau Cymreig gan gynnwys perfformio dihafal gan bencampwraig dawnsio stepio. Sain groyw… Darllen rhagor »

More info

Peter Jablonski

Mae Peter Jablonski, y pianydd arobryn o Sweden, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am rwyddineb naturiol ei chwarae a’i wybodaeth eithriadol am repertoire piano, sy’n gwneud ei berfformiadau yn rhai oesol a hudolus. Artist amryddawn ac unigryw yw Jablonski yn sydd â dealltwriaeth eang a manwl o gampweithiau repertoire piano, sydd wedi perfformio ar… Darllen rhagor »

More info

Van Morrison

Ganed Van yn 1945, ac yn gynnar yn ei fywyd fe glywodd gasgliad ei dad o ganu gwlad, y blues a gospel. Cafodd ei ysbrydoli gan gewri cerddorol fel Hank Williams, Jimmie Rodgers, Muddy Waters, Mahalia Jackson a Leadbelly, ac roedd yn gerddor teithio yn 13 oed gan ganu a chwarae gitâr a sacsoffon mewn… Darllen rhagor »

More info

Red Priest

PIERS ADAMS – recorders ADAM SUMMERHAYES – feiolin ANGELA EAST – cello DAVID WRIGHT – harpsicord Cyrhaeddodd CD Red Priest ‘The Baroque Bohemians’ Rhif 1 yn Siart Clasurol Arbenigol y DU, a nhw yw’r unig grŵp cerddoriaeth gynnar yn y byd i gael eu cymharu yn y wasg gyda’r Rolling Stones, Jackson Pollock, y Brodyr… Darllen rhagor »

More info

Alfie Boe

Mae llais eithriadol Alfie wedi cadarnhau ei le fel lleisydd mwyaf poblogaidd Prydain ei genhedlaeth. Yn artist recordio hynod lwyddiannus, y llynedd fe lwyddodd ei albwm Nadolig ‘Together’, a wnaed gyda’i gyfaill mawr Michael Ball OBE, i gyrraedd rhif 1 yn y siartiau a chael statws Platinwm Dwbl. Dychwelodd y ddau eleni gydag albwm rhif… Darllen rhagor »

More info