Tocyn Gŵyl

Mae ein Tocyn Gŵyl yn eich trochi’n gyfan gwbl ym mhrofiad Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Mae nifer o basiau ar gael, gan roi amrywiaeth o fanteision a mynediad i’r ŵyl am brisiau sy’n addas i’ch cyllideb.

Roedd prisiau’r Tocyn Gŵyl ar gyfer 2018 fel yr isod. Bydd prisiau 2019 yn cael eu lansio cyn y Nadolig.

Sesiwn Dydd     Cyngerdd       Llawn
Nos Lun 3 Gorffennaf 
Nos Fawrth 4 Gorffennaf          √         √
Nos Fercher 5 Gorffennaf           √         √
Nos lau 6 Gorffennaf          √         √
Nos Wener 7 Gorffennaf           √         √
Nos Sadwrn 8 Gorffennaf           √         √
Dydd Sul 9 Gorffennaf  
Cystadlaethau (Dydd Mercher – Dydd Sadwrn)        √         √
Rhaglen/Te/Coffi        √          √         √
Gwin          √         √
Disgownt o 10% yn Siop yr Eisteddfod wrth wario £ 5 neu fwy        √          √         √
Cyfanswm £60    £175   £230 

 

LIME_SeasonTicket_Flyer_WELSH

Mae lle’n brin a’r tocynnau’n cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, ffoniwch 01978 862001 neu e-bostiwch tickets@llangollen.net