Tocyn Gŵyl

Mae ein Tocyn Gŵyl yn eich trochi’n gyfan gwbl ym mhrofiad Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Sesiwn Dydd     Cyngerdd       Llawn
Nos Lun 3 Gorffennaf – Cyngerdd Agoriadol Dathlu’r 70ain
Nos Fawrth 4 Gorffennaf – TOSCA gyda SIR BRYN TERFEL          √         √
Nos Fercher 5 Gorffennaf – Galw’r Cenhedloedd gyda Christopher Tin          √         √
Nos lau 6 Gorffennaf – Dathliad Rhyngwladol           √         √
Nos Wener 7 Gorffennaf – Noson gyda Gregory Porter           √         √
Nos Sadwrn 8 Gorffennaf – Cor y Byd gyda The Overtones           √         √
Dydd Sul 9 Gorffennaf  – MANIC STREET PREACHERS
Cystadlaethau (Dydd Mercher – Dydd Sadwrn)        √         √
Rhaglen/Te/Coffi        √          √         √
Gwin          √         √
Cyfanswm      £53       £165     £215

 

LIME_SeasonTicket_Flyer_WELSH

Mae lle’n brin a’r tocynnau’n cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech dderbyn e-bost gyda wybodaeth bellach am y Tocynnau Gŵyl pan mae ar gael, ffoniwch 01978 862001 neu e-bostiwch tickets@llangollen.net