Ar Ol Tri

 

Daw côr Ar ôl Tri o ardal Aberteifi yn Ne Ceredigion.  Maent wedi ennill droeon yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y categori dan 40 o leisiau, ac wedi dod yn ail yn y gystadleuaeth i gorau meibion yn Llangollen.  Maent yn mwynhau cystadlu, ond hefyd yn mwynhau cefnogi cyngherddau lleol ledled Cymru.  Sefydlwyd y côr ym 1985 gan filfeddyg lleol, Wyn Lewis, a fu wrth y llyw ers sefydlu’r côr, tan haf 2016.  Yr arweinydd erbyn hyn yw Emyr Davies, a’r cyfeilydd a fu gyda’r côr ers dros ugain mlynedd yw Meinir Jones-Parry.  Yn fwyaf diweddar, bu’r côr yn rhan o gyngerdd i ddathlu traddodiad corau meibion Cymraeg yn Neuadd Dewi Sant ar y cyd â chôr Pontarddulais, Godre’r Aran ac Only Men Aloud.  Maent yn canu amrywiaeth o ddarnau clasurol, ysgafn a Chymraeg ac yn edrych ymlaen at yr her o ganu yn Llangollen unwaith eto.