Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2020

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.  Rydym yn cydweithio ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a fydd yn cynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc ar 9 Gorffennaf 2020 lle bydd pobl ifanc yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni a derbyn tystysgrif a gwobr.  Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau geisio o dan y categorïau isod.  Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall (gyda’u caniatâd!) Bydd enillwyr pob categori yn derbyn pâr o docynnau ar gyfer cyngerdd nos Iau’r Eisteddfod Ryngwladol, lle daw perfformwyr rhyngwladol at ei gilydd i ddangos diwylliant ar ei orau o bob cwr o’r byd.

 

Arwr/Arwyr Ifanc y Flwyddyn:

Byddwch wedi bod yn weithgar dros heddwch yn eich cymuned leol neu eich cymuned ehangach, a bydd eich gweithredu wedi ysbrydoli eraill – eich cyfoedion neu bobl hŷn neu iau na chi eich hunain.

Dinasyddion Byd-eang Ifanc y Flwyddyn:

Bydd y rhai a enwebir wedi bod yn rhagweithiol o ran dysgu a chodi ymwybyddiaeth am faterion byd-eang a chreu gwahaniaeth, gan gynnwys datblygu deunyddiau, prosiectau ac ymgyrchoedd.

 

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Fe’ch gwahoddir i gyflwyno darnau gwreiddiol o waith sy’n ymwneud â thema heddwch mewn cyd-destun lleol neu fyd-eang. Gall cyfraniadau fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys barddoniaeth, ysgrifennu newyddiadurol (gan gynnwys blogio), cyfres effeithiol o drydariadau, bywgraffiadau, straeon, ac ati.

 

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu mynegiant artistig gwreiddiol o heddwch wedi’i greu gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp. Gallai’r rhain fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys paentiadau, murluniau, cerfluniau, arddangosfeydd ffotograffig – a ffilm. Gallant adlewyrchu materion cyfoes ynghyd â ffyrdd o greu cymuned / byd mwy heddychlon.

 

Perfformwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Bydd y categori hwn yn dathlu perfformiadau gwreiddiol a grëwyd gan blant / pobl ifanc yn unigol neu fel rhan o grŵp i fynegi’r thema heddwch.  Gallant fod ar ffurf cerddoriaeth, cân, dawns neu gymysgedd o’r tair ffurf.

 

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn:

Drwy eu dull beirniadol o drafod materion byd-eang, bydd y rhai a enwebir wedi galluogi eraill i ddeall yn well arwyddocâd y materion hyn ar gyfer ein cymdeithas gyfoes, yn enwedig mewn cyd-destun heddwch a diogelwch rhyngwladol.

I gofrestru eich diddordeb ac am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y WCIA neu gysylltwch â centre@wcia.org.uk 

Telerau ac Amodau

Ffurflen Gais