Gwobrau Heddychwyr Ifanc 2020

Y mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) am ddathlu pobl ifanc sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu cymuned leol neu’n ehangach mewn amryw ffordd.  Rydym yn cydweithio ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a fydd yn cynnal Seremoni Wobrwyo Heddychwyr Ifanc ar 9 Gorffennaf 2020 lle bydd pobl ifanc yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni a derbyn tystysgrif a gwobr.  Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau geisio o dan y categorïau isod.  Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall (gyda’u caniatâd!) Bydd enillwyr pob categori yn derbyn pâr o docynnau ar gyfer cyngerdd nos Iau’r Eisteddfod Ryngwladol, lle daw perfformwyr rhyngwladol at ei gilydd i ddangos diwylliant ar ei orau o bob cwr o’r byd.

 

 

categorïau;

Arwr/Arwyr Ifanc y Flwyddyn

Dinasyddion Byd-eang Ifanc y Flwyddyn

Sgwennwr/Sgwenwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Artist/Artistiaid Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Perfformwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

Dadansoddwr/Dadansoddwyr Heddwch Ifanc y Flwyddyn

I gofrestru eich diddordeb ac am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y WCIA neu gysylltwch â centre@wcia.org.uk 

Telerau ac Amodau

Ffurflen Gais