Canlyniadau 2011

Roed beirniadaethau cystadlaethau’r Eisteddfod fel a ganlyn:

Cystadlaethau Corawl

Côr y Byd

Prifysgol Adventist – Y Ffilipinau (Côr Cymysg)

Cystadleuaeth 1: Corau Cymysg

1af – Prifysgol Adventist – Y Ffilipinau
2il – Prifysgol Mansfield – UDA
3ydd – CF1 – Cymru

Cystadleuaeth 2: Corau Siop Barbwr/ Harmoni Agos

1af – Affinity Show Choir – Lloegr
2il – Cottontown Chorus – Lloegr
3ydd – Cheshire Chord Company – Lloegr

Cystadleuaeth 3: Corau Meibion

1af – Côr Meibion Wessex – Lloegr
2il – Côr Meibon Rhosllannerchrugog – Cymru
3ydd – Côr Meibion Pontarddulais – Cymru

Cystadleuaeth 4: Corau Merched

1af – Côr Cyngerdd Prifysgol Mansfield – UDA
2il – Cantilon Chamber Choir – Canada
3ydd – Bel Canto – Lloegr

Cystadleuaeth 5: Corau Siambr

1af – Prifysgol Adventist Ambasador Y Ffilipinau – Y Ffilipinau
2il – Choros Amici – Lloegr
3ydd – Côr Meibion Wessex – Lloegr

Cystadleuaeth 6: Corau Ieuenctid

1af – Cantilon Chamber Choir – Edmonton, Canada
2il – Côr Cyngerdd Prifysgol Mansfield – UDA
3ydd – De Paul A Cappella – UDA

Cystadleuaeth  7: Corau Plant Hŷn

1af – Côr Plant Brevis – Croatia
2il – Côr Ysgol Y Strade – Cymru
3ydd – Côr Ieuenctid Ffilarmonig Lerpwl – Lloegr

Cystadleuaeth 8: Corau Plant Iau

1af – Ysgol Gerdd Ceredigion – Cymru
2il – New Forest Children’s Choir – Lloegr
3ydd – Ysgol Glanaethwy – Cymru

Cystadlaethau Unawd

Cystadleuaeth 9: Unawd Llais o dan 15

1af – Ceri Haf Roberts – Cymru
2il – Hero Melia – Cymru
3ydd – Aanchel Gupta – Canada

Cystadleuaeth 10: Unawd Llais 15-20

1af – Meilir Jones – Cymru
2il – Suzanne Therese Mooty – Yr Alban
3ydd – Clare Butterfield-Elsey – Cymru

Cystadleuaeth 11: Unawd Llais 21 a Hŷn

1af – Eirlys Myfanwy Davies – Cymru
2il – John B R Davies – Cymru
3ydd – Derrek Stark – UDA

Cystadleuaeth 12: Caneuon o’r Sioeau Cerdd

1af – Laura Ann Blundall – Cymru
2il – Sian Alderton – Cymru
3ydd – Carl Glick – UDA

Cystadleuaeth 13: Unawd Offerynnol o dan 18

1af – Wai Yuen Wong – Hong Kong SAR PRC
2il – Jack Taylor – Cymru
3ydd – Galin Ganchev – Bwlgaria

Cystadleuaeth 14: Unawd Offerynnol 18 a hŷn

1af – Sergii Maiboroda (Ffidil) – Yr Iwcrain
2il – Ruth Hayes (Sacsoffon) – Cymru
3ydd – Chloe- Angharad Bradshaw (Ffliwt) – Cymru

Cystadlaethau Gwerin

Cystadleuaeth 15: Grŵp Dawnsio Gwerin i Oedolion

1af – Cercle Celtique Kan Breiz – Llydaw
2il – Newcastle Kingsmen – Lloegr
3ydd – Grŵp Dawns Werin Loughgiel – Gogledd Iwerddon

Cystadleuaeth 16: Dawnsio Gwerin â Choreograffi

1af – Dawnswyr Gwerin Loughgiel – Gogledd Iwerddon
2il – Hoverla Ukrainian Dance Ensemble – Yr Iwcrain (Lloegr)
3ydd – Kurdish Folk Dance – Kurdistan (Lloegr)

Cystadleuaeth 17: Grŵp Dawnsio Gwerin i Blant

Dawns Draddodiadol
1af – Gero Axular Dantza Taldea – Gwlad y Basg
Dawns â Choreograffi
1af – Barvinochok – Yr Iwcrain

Cystadleuaeth 18: Dawnsio yn y Stryd

1af – Heritage Dancers (India) – 93 Marc
2il – Newcastle Kingsmen (Lloegr) – 92 Marc
3ydd – Grŵp Dawns Traddodiadol Affricanaidd Sogo (Ghana) – 91 Marc

Cystadleuaeth 19: Deuawd Dawns Werin

1af – Connor O’Mullan a Kacie McKendrin – Yr Iwerddon

Cystadleuaeth 20: Dawns Wern Unigol

1af – Onintza Unzurru Telleria – Gwlad y Basg
2il – Sukhdev Singh Chouhan – India
3ydd – Eimear McGarry – Yr Iwerddon

Cystadleuaeth 21: Corau Cân Werin

1af – Cantilon Chamber Choir – Canada
2il – De Paul A Cappella – UDA
3ydd – Sekakuoro Kulkuset – Y Ffindir

Cystadleuaeth 22: Arddangosfa Werin

1af – Cheong Bae – De Korea
2il – Heritage Dancers – India
3ydd – Newcastle Kingsmen – Lloegr

Cystadleuaeth 23: Grwpiau Gwerin

1af – Pearls of Odessa – Yr Iwcrain
2il – Newcastle Kingsmen – Lloegr
3ydd – Dawns Affricanaidd Sogo – Ghana

Cystadleuaeth 24: Unawd Gwerin

1af – Aanchel Gupta – Canada
2il – Alina Kniazikevych – Yr Iwcrain
3ydd – Aleksandra Zivanovic – Serbia