Côr Bangor ar frig y byd yng nghyngerdd olaf un Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Enillwyr Côr y Byd Côr Glanaethwy

Coronwyd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis yn Bencampwyr Dawns.

Mae grŵp celfyddydau perfformio dawnus sydd wedi cystadlu yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am y 32 mlynedd diwethaf yn dathlu ar ôl cipio teitl chwenychedig Côr y Byd 2024 yn ystod cyngerdd Wythnos Graidd diweddglo mawreddog yr ŵyl nos Sadwrn.

Enillwyr Sefydlwyd Côr Glanaethwy gan y cydberchnogion Rhian a Kevin Douglas ym Mangor dros 30 mlynedd yn ôl.
Ar ôl eu buddugoliaeth syfrdanol, dywedodd Rhian oedd yn orfoleddus: “Mae’r grŵp wedi bod yn perfformio ac yn cystadlu yn Llangollen ers 1992 a, gyda gwahanol arlwywyr, wedi cymryd rhan mewn dros 100 o gystadlaethau dros y blynyddoedd.

“Rydyn ni’n gyffrous, wrth ein bodd ac wedi synnu ein bod wedi ennill y teitl. Rydyn ni’n meddwl mai Llangollen yw’r lle gorau oll i gystadlu ac rydyn ni wrth ein bodd yn dod yma.”
Cyrhaeddodd rhaglen orlawn o gystadlaethau’r Eisteddfod eleni, sydd wedi bod yn dathlu heddwch a dealltwriaeth ryngwladol drwy gyfrwng cerddoriaeth a dawns ers 1947, ei huchafbwynt gwefreiddiol yn y cyngerdd olaf a welodd hefyd rownd derfynol cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pentywyn a’r coroni enillwyr cystadleuaeth y Pencampwyr Dawns.

Ers ei gyflwyno yn 1987 mae Côr y Byd wedi ennill ei blwyf fel pinacl sesiynau cystadleuol yr Eisteddfod, gan ddenu cantorion o bedwar ban byd i gystadlu am Dlws Pavarotti.

Rhoddwyd y tlws i’r Eisteddfod yn 2005 gan yr enwog Pavarotti er cof am ei ddiweddar dad Fernando Pavarotti a ganodd gyntaf yn Llangollen gyda’i gôr o Modena yn yr Eidal yn 1955. Ei fab, a aeth ymlaen i farchogaeth y byd opera, oedd hefyd yn rhan o’r côr hwnnw.

Ynghyd â’r wobr ariannol o £3,000, gan fynd â’r tlws mawreddog yn ôl i Ysgol Glanaethwy ym Mangor lle maent wedi bod yn gweithio ers y 1990au cynnar, roedd côr Glanaethwy, wedi gwisgo allan yn eu gwisgoedd coetir trawiadol, yn canu detholiad arswydus o hardd o bedwar. Caneuon gwerin Cymraeg a gymerwyd o’r Mabinogion, llyfr hynafol chwedloniaeth Geltaidd.
Dewiswyd enillwyr llwyr teitl Côr y Byd o blith enillwyr pum prif gategori corawl yr Eisteddfod, sef Cymysg, Benywaidd, Meibion ​​ac Agored.

Yn dod drwodd o’r categori Agored, brwydrodd CôrGlanaethwy yn erbyn cystadleuaeth aruthrol gan Cantamus Camerata o Brifysgol Talaith Oklahoma yn UDA (Siambr), Tegalaw o’r Bala yng Ngwynedd, gogledd Cymru (Benyw). Corws cyfamser o Lundain (Meibion) ac GC Ensemble o’r Phillippines (Cymysg).

Hefyd yn ystod y cyngerdd dydd Sadwrn dyfarnwyd Gwobr yr Arweinydd Jane Davies i’r Arweinydd Mwyaf Eithriadol, a ddewiswyd o blith y corau yn y rownd derfynol, tlws a roddwyd er cof am Jayne Davies, cyn Is-lywydd yr Eisteddfod, a enillodd dri thlws rhyngwladol gyda’i Merched Hafren ei hun. ‘ Côr yn y 1970au. Fe’i cyflwynwyd gan ei merch, Dr RhianDavies i arweinydd Cantamus Camerata, Dr Christopher Haygood.

Ar y noson, bu cantorion opera ifanc hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sydd wedi dod yn gam tuag at yrfa broffesiynol i nifer o enillwyr yn y gorffennol.
Rhoddwyd yr arbedwr arian solet ynghyd â siec o £3,000 gan ei noddwr Mario Kreft, perchennog noddwr celf y noson, sefydliad gofal Parc Pendine, trwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine (PACT), a sefydlwyd gan Mario a’i wraig. Gill. Yr ail safle, a dderbyniodd £1,000, oedd y soprano ManonOgwen Parry o’r Barri ym Mro Morgannwg.

Yr enillydd eleni oedd y soprano wych ShimonaRose o Singapôr sydd â gyrfa ddeuol fel cantores opera a therapydd cerdd.

Yn y cyngerdd olaf hefyd, coronwyd Pencampwyr Dawns 2024 , gydag enillwyr gwahanol gategorïau dawnsio gwerin yr ŵyl, yn darparu golygfa ddisglair ar lwyfan y Pafiliwn.
Cipiodd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis o Trinidad a Tobago y brif wobr gyda threfn ddisglair, gan gynnwys dilyniant limbo, i gipio Tlws Lucille Armstrong a siec am £1,000 a gefnogwyd gan y Gymdeithas Dawnsio Gwerin Rhyngwladol er cof am Lucille Armstrong. Yn gwneud y cyflwyniad iddynt oedd Dirprwy Gadeirydd yr Eisteddfod, John Gambles.

Agorwyd y gyngerdd gyda pherfformiad gan Prosiect Kaleidoscope  – a adnabyddir yn ffurfiol fel y Prosiect Cynhwysiant – sy’n arddangos y nifer fawr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac anghystadleuol y mae eu haelodau talentog yn cyfrannu’n fawr at eu cymunedau, yn ogystal ag i fyd y perfformio. celfyddydau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod, Dave Danford: “Roedd y cyngerdd, a ddaeth yn ddiweddglo perffaith i ŵyl Wythnos Graidd hynod lwyddiannus ar gyfer ein gŵyl, yn arddangos ac yn gwobrwyo’r ystod syfrdanol o dalent, ar draws nifer o ddisgyblaethau, y bu’n fraint i ni ei chynnal yn ystod y Eisteddfod 2024.

“Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau gwresog i bawb – nid dim ond yr enillwyr teilwng iawn hyn – sydd wedi teithio, cryn bellter – i gymryd rhan yn ein cystadlaethau a dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol. Rydym hefyd yn gobeithio eu croesawu yn ôl i Langollen yn y dyfodol agos iawn.”

Enillwyr Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pentywyn, o’r chwith, y noddwr Mario Kreft, yr enillydd Shimona Rose, ManonOgwen Parry a ddaeth yn ail a’r cyflwynydd cyngerdd olaf Sian Thomas.

Ar y noson, bu cantorion opera ifanc hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine, sydd wedi dod yn gam tuag at yrfa broffesiynol i nifer o enillwyr yn y gorffennol.
Rhoddwyd yr arbedwr arian solet ynghyd â siec o £3,000 gan ei noddwr Mario Kreft, perchennog noddwr celf y noson, sefydliad gofal Parc Pendine, trwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine (PACT), a sefydlwyd gan Mario a’i wraig. Gill. Yr ail safle, a dderbyniodd £1,000, oedd y soprano ManonOgwen Parry o’r Barri ym Mro Morgannwg.

Yr enillydd eleni oedd y soprano wych ShimonaRose o Singapôr sydd â gyrfa ddeuol fel cantores opera a therapydd cerdd.

Yn y cyngerdd olaf hefyd, coronwyd Pencampwyr Dawns 2024 , gydag enillwyr gwahanol gategorïau dawnsio gwerin yr ŵyl, yn darparu golygfa ddisglair ar lwyfan y Pafiliwn.
Cipiodd Llysgenhadon Diwylliannol Soul Oasis o Trinidad a Tobago y brif wobr gyda threfn ddisglair, gan gynnwys dilyniant limbo, i gipio Tlws Lucille Armstrong a siec am £1,000 a gefnogwyd gan y Gymdeithas Dawnsio Gwerin Rhyngwladol er cof am Lucille Armstrong. Yn gwneud y cyflwyniad iddynt oedd Dirprwy Gadeirydd yr Eisteddfod, John Gambles.

Agorwyd y gyngerdd gyda pherfformiad gan Prosiect Kaleidoscope  – a adnabyddir yn ffurfiol fel y Prosiect Cynhwysiant – sy’n arddangos y nifer fawr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac anghystadleuol y mae eu haelodau talentog yn cyfrannu’n fawr at eu cymunedau, yn ogystal ag i fyd y perfformio. celfyddydau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod, Dave Danford: “Roedd y cyngerdd, a ddaeth yn ddiweddglo perffaith i ŵyl Wythnos Graidd hynod lwyddiannus ar gyfer ein gŵyl, yn arddangos ac yn gwobrwyo’r ystod syfrdanol o dalent, ar draws nifer o ddisgyblaethau, y bu’n fraint i ni ei chynnal yn ystod y Eisteddfod 2024.

“Rydym yn anfon ein llongyfarchiadau gwresog i bawb – nid dim ond yr enillwyr teilwng iawn hyn – sydd wedi teithio, cryn bellter – i gymryd rhan yn ein cystadlaethau a dymuno’r gorau iddynt yn y dyfodol. Rydym hefyd yn gobeithio eu croesawu yn ôl i Langollen yn y dyfodol agos iawn.”