Polisi Ad-daliadau COVID-19

Mae’n bwysig bod gennych hyder wrth archebu eich tocynnau ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Am gyfnod cyfyngedig rydym yn newid ein polisi ad-daliad mewn ymateb i’r achosion o Covid-19 – bydd hyn yn gwneud ein tocynnau’n fwy hyblyg os ydych yn sâl ac wedi cael cais i ynysu.

Mae’r newidiadau hyn yn berthnasol ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2022 yn unig.

OS CAIFF Y SIOE EI GANSLO

Os oes cyfyngiadau cyfnod clo arall neu os yw perfformiwr yn sâl a bod y sioe yn cael ei ganslo, yna byddwn yn sicrhau bod eich arian yn cael ei ddiogelu a’ch bod yn cael eich arian yn ôl.

  • Bydd gennych hawl i gael ad-daliad tocyn llawn.
  • Efallai y gofynnir i chi a hoffech dderbyn ar ffurf ad-daliad i’ch cerdyn talu, nodyn credyd, neu os hoffech roi swm llawn neu rannol o’ch ad-daliad fel rhodd i helpu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyda’i gwaith.
  • Mae ad-dalu cynulleidfa gyfan yn waith mawr felly gall gymryd ychydig ddyddiau i’w gwblhau.
  • Os ydych wedi talu ag arian parod neu siec weithiau gall gymryd mwy o amser i ni eich ad-dalu.
  • Gwnewch yn siŵr wrth archebu eich bod yn rhoi cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i ni.

OS YDYCH YN SÂL AC YN METHU MYNYCHU

Peidiwch ag ymweld â ni os gwelwch yn dda os:

  • Ydych yn teimlo’n sâl gydag unrhyw un o’r symptomau Covid-19 a nodwyd.
  • Ydych wedi profi’n bositif am Covid-19 yn y 10 diwrnod diwethaf
  • Ydych wedi cael eich adnabod fel cyswllt agos ag achos positif a chael cais i hunan ynysu trwy Brofi, Olrhain, Amddiffyn
  • Oes rhywun yn eich cartref wedi profi’n bositif ac rydych yn hunan ynysu, yn aros am ganlyniad PCR.

Os na allwch fynychu perfformiad oherwydd unrhyw un o’r rhesymau uchod, anfonwch e-bost atom yn tickets@llangollen.net, gan ddyfynnu ‘COVID’ yn y llinell pwnc wrth ymyl eich rhif archeb, erbyn 11yb ar ddiwrnod y perfformiad. Yna byddwn yn ceisio ad-dalu, credydu neu gyfnewid eich tocynnau fel y gallwch ddychwelyd pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.