Teulu Tocyn Dydd i’r Maes

Mae’r maes yn agor am 8.30yb ac mae’r adloniant yn gorffen erbyn 7yh.

Mae Teulu Tocyn Dydd i’r Maes yn rhoi mynediad llawn i’r maes, y stondinau, y llwyfannau awyr agored, gweithgareddau a’r opsiwn i eistedd yn ardal seddi coch y Pafiliwn i fwynhau’r cystadlaethau.