Dydd Gwener 5 Gorffennaf
Gipsy Kings gyda Andre Reyes

Grŵp salsa, pop a fflamenco o dde Ffrainc yw’r Gipsy Kings, ac maent yn adnabyddus am eu perfformiadau egnïol sy’n cynnwys rhythmau Lladinaidd byrlymus, lleisio cyffrous a pherfformiadau gitâr rhyfeddol. Gellir clywed dyfnder ei hetifeddiaeth yn sain eclectig y band, sydd wedi’i ddylanwadu gan amrywiaeth o synau a thraddodiadau sy’n adlewyrchu eu tras Romani Sbaenaidd.  Mae eu cerddoriaeth yn gymysgedd llesmeiriol o rwmba, fflamenco a salsa, a ddisgrifir fel “croesffordd lle mae rhapsodi a fflamenco sipsiaidd yn cwrdd â ffync salsa”.  O ganlyniad, mae eu sioeau byw yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n hoff o gerddoriaeth Ladin, cerddoriaeth y byd a phop cyfoes – ac unrhyw un sy’n hoffi dawnsio!

Harmonïau lleisiol, strymio gitâr ysgafn, a churiadau dwylo; mae eu cerddoriaeth yn gynnes, bywiog a hynod boblogaidd gyda chaneuon fel ‘Bamboleo’ a ‘Volare’ wedi cyrraedd brig y siartiau. Dyma gerddoriaeth byd yng ngwir ystyr y term, gyda dawn i wneud cerddoriaeth draddodiadol yn hygyrch i gynulleidfaoedd cyfoes ac amrywiol – byddant yn siŵr o deimlo’n gartrefol ar lwyfan yr Eisteddfod Ryngwladol.

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £42 / £35


Noddwyd gan