Dydd Gwener 08 Gorffennaf – Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid – Mynediad i’r Maes

Bydd y Maes ar agor i aelodau’r cyhoedd o 8.30am tan 10.00pm.

Cynlluniwch eich adloniant gwyliau’r haf yn gynnar eleni ac archebwch eich tocynnau Maes nawr! Ym mis Gorffennaf eleni byddwn yn cyflwyno safle awyr agored wedi’i ailwampio’n llwyr, gyda cherddoriaeth, dawns, sgyrsiau, comedi, bwyd, diod, siopa, gweithdai ac adloniant, wedi’i gynllunio i swyno a synnu! Dewch i ymlacio, neu dewch i ehangu eich meddwl, gyda rhaglen sy’n llawn digwyddiadau cyfeillgar i’r teulu i gyd sy’n rhedeg o ganol bore tan 9pm yr hwyr.

Tocyn Diwrnod Maes Oedolyn £12
Gostyngiad Tocyn Diwrnod Maes £10
Tocyn Diwrnod Maes Plentyn 5+ £5
Tocyn Diwrnod Maes Plentyn dan 5 AM DDIM
Tocynnau teulu ar gael hefyd
(Ffioedd Archebu yn berthnasol)

Mae gennym hefyd docynnau Maes gyda’r hwyr ar gael, bydd y rhain yn ddilys o 4:30pm ar ddiwrnod eich ymweliad.

Mae tocynnau Diwrnod Maes yn cynnwys mynediad llawn i’r Maes gyda mynediad i’r Pafiliwn ym mlociau D ac H ar sail y cyntaf i’r felin.

A fyddwch angen parcio? Gallwch hefyd archebu eich lle parcio ymlaen llaw am £5.00 wrth brynu eich tocynnau. Gellir ychwanegu hwn at eich basged yn ystod y broses archebu. Mae hwn yn docyn parcio diwrnod cyfan o 8:00am.


Cefnogir yn hael gan Lottery Heritage Fund

Ariennir Gan y Loteri

Mae Parc Pendine ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi derbyn buddsoddiad gan CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru i gryfhau a datblygu eu partneriaeth greadigol.

Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned PendineCelfyddydau a Busnes Cymru