Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Uno Cenhedloedd mewn Cerddoriaeth 

Sefydlwyd Eisteddfod Llangollen yn 1947 fel ffordd o uno cenhedloedd trwy gerddoriaeth. Heddiw rydym yn llwyfan i gerddoriaeth o bedwar ban byd gyda pherfformiadau o ganu a dawnsio rhyngddiwylliannol ym mhob twll a chornel o’r maes. Bydd y band marimba bywiog Otto & The Mutapa Calling yn cyflwyno cerddoriaeth egnïol, lawen o Botswana, De Affrica a Zimbabwe tra bydd Mambo Jambo yn mynd â chi ar daith gerddorol gyffrous a hwyliog gyda chyfuniad o sain cerddoriaeth ‘roots’, gwerin a jazz.

Bydd y pafiliwn yn llawn golygfeydd a synau rhyngwladol gyda’r Corau Gwerin i Oedolion, Dawnsio Gwerin wedi’i Goreograffio/Steilio, Corau Ieuenctid, Dawnsio Gwerin Traddodiadol, Unawd Gwerin Agored ac Offerynwyr Ifanc. Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau, ewch i wefan Yn y Pafiliwn.

Ar ein tri Llwyfan Allanol, bydd gweithdai dawns gyda NEW Dance yn ystod y dydd a cherddoriaeth ‘blues’, ‘roots’, gwerin ac acwstig gan yr unawdwyr Sonya Smith, Leonie Anne Kirby a Ragsy. Bydd y maes yn dod yn fyw gyda llawer o gerddoriaeth byd, Grwpiau Rhyngwladol, Sgiliau Syrcas gyda Panic Circus a llawer mwy.

Gyda’r nos o 4.30yp ymlaen, gallwch fwynhau ein bandiau am y diwrnod, sef Seprona y band indie roc a pop o Lerpwl a’r Glaaswalkers gyda’u cerddoriaeth sy’n gyfuniad o’r ‘blues’, cerddoriaeth werin, canu gwlad ac ychydig o roc. Cerddoriaeth byd fywiog o wahanol gyfandiroedd a Samuel Moore y gitarydd fflamenco gwych.

Peidiwch ag anghofio Gorymdaith y Cenhedloedd am 4.30yp. Mae’r olygfa hon o liw a sain yn un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod. Bydd ein Noddwr nodedig, Terry Waite MBE, yn arwain yr Orymdaith a bydd amrywiaeth o gystadleuwyr lliwgar yn llenwi strydoedd tref Llangollen.

 

Amserlen y Llwyfannau 

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan https://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/

 

 

 

Y Llwyfan Rhyngwladol 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Real Folk Cultural International Academy Grŵp dawns o India yn dangos camau go iawn a phur gwahanol ffurfiau dawns y Punjab. 10.00yb
Kenyalang Sarawak Grŵp dawns deinamig, egnïol a chyfareddol o Malaysia 10.30yb
Côr Meibion Cymreig Hong Kong Côr meibion o Asia, ac er eu bod yn ceisio cadw traddodiadau gorau canu corawl Cymru, rydym hefyd yn ceisio addasu i ddemograffeg a diwylliannau lleol/rhanbarthol. 11.00yb
Côr Plant Holloway Côr plant Tsieineaidd gydag arweinydd o Loegr, yn perfformio nid yn unig yn y traddodiadau corawl Anglicanaidd ac Ewropeaidd, ond hefyd mewn cerddoriaeth draddodiadol a chlasurol Tsieineaidd. 11.30yb
Côr Plant Columbia o Seattle Côr plant ac ieuenctid cymunedol o Seattle 12.00yp
Samuel Moore Mae Samuel Moore yn prysur sefydlu ei hun fel un o gerddorion fflamenco mwyaf blaenllaw’r DU. 12.45yp
Otto & The Mutapa Calling Band marimba bywiog yn chwarae eu cerddoriaeth egniol, llawen o Botswana, De Affrica a Zimbabwe. 1.45yp
Mambo Jambo Efallai mai Mambo Jambo yw’r ddeuawd acwstig mwyaf y gwnewch chi eu gweld gyda chyfuniad o synau cerddoriaeth byd, ‘roots’, gwerin a jazz, yn ogystal â’u cyfansoddiadau eu hunain. 2.45yp
Cantorion Phoenix Singers Byddem wrth ein boddau yn cynrychioli De Ddwyrain Cymru yn Llangollen, rydym yn canu yn Gymraeg, Saesneg ac Almaeneg. 3.30yp
Grwp danwsio gwerin Ti-Ti-Ta o Hwngari Sefydlwyd y grŵp dawns yng Nghaer i hyrwyddo diwylliant a dawns gwerin Hwngari 4.00yp
Gyda’r hwyr….
Otto & The Mutapa Calling Band marimba bywiog yn chwarae eu cerddoriaeth egniol, llawen o Botswana, De Affrica a Zimbabwe. 5.30yp
Mambo Jambo Efallai mai Mambo Jambo yw’r ddeuawd acwstig mwyaf y gwnewch chi eu gweld gyda chyfuniad o synau cerddoriaeth byd, ‘roots’, gwerin a jazz, yn ogystal â’u cyfansoddiadau eu hunain. 6.30yp

 

 

Llwyfan y Byd

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Cathays Brass An enthusiastic brass band from Cardiff. 10.00yb
Southern Shaolin Temple Tîm perfformio mynachod Teml Shaolin y De. 10.30yb
NEW Dance Workshop Inspired by the music and culture from different nations.  These workshops will provide opportunities to both watch and learn dances from around the world, from ballroom to Latin, from salsa to cha-cha.

 

11.00yb
Cantorion Phoenix Singers Byddem wrth ein boddau yn cynrychioli De Ddwyrain Cymru yn Llangollen, rydym yn canu yn Gymraeg, Saesneg ac Almaeneg. 12.15yp
Southern Shaolin Temple Tîm perfformio mynachod Teml Shaolin y De. 12.45yp
The Glaaswalkers Rydym yn chwarae ein caneuon a’n halawon ein hunain wedi’u dylanwadu gan ganu blues, gwerin, gwlad ac ychydig o roc. 1.30yp
Spraoi Grŵp o bobl ifanc ifanc egnïol a chyfeillgar o Iwerddon sy’n mwynhau perfformio a difyrru. 2.30yp
Dawnswyr Gwerin Penyfai Un o’r grwpiau dawnsio gwerin mwyaf adnabyddus ac uchel ei barch yng Nghymru. Brwdfrydig a mentrus. 3.00yp
Sonya Smith Canwr  a chyfansoddwr wedi’i dylanwadu gan draddodiadau blues, ‘roots’ a chanu gwlad. 3.30yp
Gorymdaith Rhyngwladol -16.30
Gyda’r hwyr….
The Glaaswalkers Rydym yn chwarae ein caneuon a’n halawon ein hunain wedi’u dylanwadu gan gerddoriaeth ‘blues’, gwerin, canu gwlad ac ychydig o roc. 5.30yp
Seprona Band indie / pop / roc o Lerpwl. 6.30yp

 

Llwyfan yr Amffitheatr 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Côr Siambr Portland Phoenix Wedi’i ganmol fel “côr medrus, grymus, a thonyddol gywir” o Portland, Oregon. 10.00yb
Imusicappela

 

Mae Imusicapella yn grŵp o Ynysoedd y Ffilipin sy’n llawn ieuenctid a brwdfrydedd. 10.30yb
Linköpings Studentsångare

 

Côr meibion brwdfrydig, egnïol o Sweden sydd â dawn i berfformio 11.00yb
Corws Suanplu Corws gyda mwy na 30 o aelodau yw Suanplu sy’n dod o Bangkok, Gwlad Thai 11.30yb
Sonya Smith Canwr  a chyfansoddwr wedi’i dylanwadu gan draddodiadau blues, roots a chanu gwlad. 12.15yp
The Melodics Côr Merched o Langollen sy’n canu ac yn cymdeithasu. Yn canu caneuon pop o’r 1940au hyd heddiw 1.30yp
NEW Dance Workshop Inspired by the music and culture from different nations.  These workshops will provide opportunities to both watch and learn dances from around the world, from ballroom to Latin, from salsa to cha-cha. 2.15yp
Leonie Anne Kirby Mae ei chaneuon yn fregus ac yn aml yn hiraethus, gyda geiriau sy’n cael eu gyrru gan straeon a harmonïau cymhleth. Yn ogystal â pherfformio ei deunydd ei hun, mae ei chwaeth yn eclectig. 3.30yp
Gyda’r hwyr….
Ragsy Caneuon didwyll a theimladwy, lleisio emosiynol pwerus, gydag elfennau roc ac ysbrydol. 5.30yp
Samuel Moore Mae Samuel Moore yn prysur sefydlu ei hun fel un o gerddorion fflamenco mwyaf blaenllaw’r DU. 6.30yp

 

Canolfan Harmoni

Artist/Digwyddiad Amser
Sesiwn Ioga Akhand 8.30
Stondin Grefftau Rhyngwladol 11.00
Gweithdy Blodau 13.00
Mynachod Teml Shaolin y De 15.00
National Theatre Wales 17.30

Hwb Stori

Lle creadigol lle gall ymwelwyr ddweud, gwrando a chyfnewid straeon am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Lle i gael sgyrsiau a chynhyrchu syniadau am ddyfodol yr Eisteddfod.