Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Golwg ar Ganrif dros HeddwchYn 2018 bydd y byd yn coffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, byddwn yn cydnabod hyn trwy adnabod y dylanwadau ar gelf a chymdeithas o’r flwyddyn 1918, a sut y ffurfiwyd gwahanol safbwyntiau ar heddwch gan ddigwyddiadau aruthrol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar y Maes

Llwyfan y Byd – Cerddoriaeth gan Opera Gogledd Cymru gydag ariau o opera Bernstein Candide a sioe gerdd enwog West Side Story 11:00yb a 14:15yp.

Y Ganolfan Harmoni – Ymunwch â Cerddoriaeth mewn Ysbytai ar gyfer gweithdy offerynnau creadigol hwyliog.

Ymlaen i’r nos … o 16:30yp

Yr Orymdaith Ryngwladol – Y wledd hon o liw a sŵn yw un o uchafbwyntiau wythnos yr Eisteddfod! Dewch draw i weld y digwyddiad am ddim yma sy’n cychwyn am 16:30yp ar ddydd Gwener 6 Gorffennaf o’r Pafiliwn gan symud mewn gorymdaith trwy dref Llangollen cyn dychwelyd i safle’r Eisteddfod, lle mae croeso i chi ddilyn a pharhau â’r dathliadau Ymlaen i’r Nos gyda’n tocyn mynediad £1 gyda Bandiau Ar y Maes tan 19:45yh

Arweinir yr orymdaith gan ein Noddwr anhygoel, Terry Waite MBE. Yn ei ddilyn bydd prosesiwn o Gystadleuwyr Lliwgar, Karamba Samba a Band Arian Llangollen.

Bandiau Ar y Maes … o 17.30yp

  • Llwyfan y Byd gyda’r Herbert Spliffington Allstars
  • Llwyfan y Byd gyda Billy Bibby & The Wry Smiles
  • Y Llwyfan Rhyngwladol gyda The Cazadors
  • Y Llwyfan Rhyngwladol gyda Ceidwad Y Gân
  • Sesiynau Amffitheatr gyda Ragsy

Amserlen y Llwyfannau 

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan http://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/

 

 

 

Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Côr Plant Holešov Morafia Côr plant o’r Weriniaeth Tsiec 10.00
Corryvrechan (Tîm Dawnsio Albanaidd) Grŵp dawns yn cynrychioli’r Alban 10.30
Côr Merched Gimnazija Kranz Côr merched o Slofenia 11.00
Hallmark of Harmony Côr o Sheffield 11.30
KorRey Côr sydd ddim yn cystadlu o Wlad yr Ia 12.00
Côr Merched Seattle Côr merched o’r UDA 12.30
Corws Dynion y Golden Gate Côr meibion o San Ffrancisco, UDA 14.00
Reine Männersache Zellhausen Côr meibion o’r Almaen
Mair Thomas Sŵn sy’n seiliedig ar gerddoriaeth felodaidd / gwerin / canu gwlad newydd, gyda gwreiddiau mewn cerddoriaeth draddodiadol Gymreig. 15.15
Gorymdaith 16.30
Bandiau Ar y Maes – Y Cazadors Manylion i ddod yn fuan… 17.30
Bandiau Ar y Maes – Ceidwad Y Gân Banc roc annibynnol dwyieithog o Ruthun, gogledd Cymru 18.30

 

 

Llwyfan Atkinson & Kirby

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Liederkranz Netphen Côr o’r Almaen 10.00
KYKLOS – Grŵp Celfyddydau Perfformio a Llenyddol Helenaidd Grŵp dawns Groegaidd o Ganada 10.30
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru fydd yn perfformio ariau o opera Bernstein Candide a sioe gerdd West Side Story. Yn ogystal ag ariau o opera Gershwin Porgy and Bess 11.00
Côr Merched Calgary Côr o Ganada 12.15
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Wedi’u hysbrydoli gan y gerddoriaeth a’r diwylliant sy’n rhan o West Side Story. Bydd y gweithdai hyn yn darparu cyfleoedd i wylio a dysgu dawnsio Lladin, o’r salsa a’r cha-cha i’r merengue. 13.00
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru fydd yn perfformio ariau o opera Bernstein Candide a sioe gerdd West Side Story. Yn ogystal ag ariau o opera Gershwin Porgy and Bess 14.15
Sonya Smith Canwr a chyfansoddwr caneuon sydd wedi’i dylanwadu gan draddodiadau y blues, canu gwerin a chanu gwlad. Bydd ei pherfformiad yn amrywio o alawon meddal i setiau tempo bywiog i’ch cael chi’n barod am yr haf. 15.30
Gorymdaith Rhyngwladol -16.30
Ymlaen i’r nos … o 16.45
Bandiau Ar y Maes -The Herbert Spliffingtons Allstars Grŵp o unigolion sydd wedi bod yn perfformio gyda’i gilydd ers dros 20 mlynedd. Bydd eu perfformiad yn cynnwys set jazz cwl o’r Caribî ac yn sicr yn gwneud i chi deimlo’n grŵfi! 17.30
Bandiau Ar y Maes – Billy Bibby & The Wry Smiles Grŵp roc melodig trwm o ogledd Cymru/Caer sydd wedi perfformio mewn gigiau di-ri ar draws y DU ac sydd newydd  ryddhau ei EP cyntaf. Bydd eu perfformiad yn gwneud i chi rocio ar hyd y nos! 18.45

 

Llwyfan Amffitheatr British Ironworks

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Wedi’u hysbrydoli gan y gerddoriaeth a’r diwylliant sy’n rhan o West Side Story. Bydd y gweithdai hyn yn darparu cyfleoedd i wylio a dysgu dawnsio Lladin, o’r salsa a’r cha-cha i’r merengue. 10.30
Sonomento

 

Côr o’r MacPhail Center for Music, Minneapolis, Minnesota 11.45
Spraoi

 

Grŵp dawns o Weriniaeth Iwerddon 12.15
Corws Merched Phoenix, Cantabile Côr merched o Phoenix, Arizona, UDA 12.45
Côr Siambr 441 Hz Côr o Wlad Pwyl 13.15
Vox in Frox Côr o Chew Valley 14.45
The Organic Lawn Management Mae’r Organic Lawn Management yn cynnig cymysgedd unigryw o gerddoriaeth werin draddodiadol a chyfoes. Bydd y grŵp yn gobeithio goleuo’r llwyfan a’ch cael chi ar eich traed yn dawnsio bwgi! 15.15
Gorymdaith Rhyngwladol -16.30
Sesiynau Amffitheatr – Ragsy Efallai eich bod wedi’i weld o’r blaen ar The Voice ac Eisteddfod Ryngwladol y llynedd. Mae Ragsy yn cynnig agwedd wahanol at gerddoriaeth werin, gan anelu at bersonoliaeth fwy acwstig a theimladwy sy’n dod â cherddoriaeth yn ôl adref i Gymru. 18.00