Digwyddiadau Allanol

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ymroddedig i estyn allan i’r gymuned leol drwy gyflwyno perfformiadau rhyngwladol ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru.

Dyddiad Math o Ddigwyddiad Cynnwys Lle Amser
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf Dathliad Agoriadol • Loughgiel Folk Dancers Gogledd Iwerddon a Chôr rhyngwladol Neuadd y Dref, Llangollen 3:30yp
Dydd Mercher 5 Gorffennaf Datganiad @ 1 • Capital City Girls Choir (UDA)
• Palmdale High School Chamber Singers (UDA)
Eglwys Sant Collen, Llangollen 1:00yp
Dydd Iau 6 Gorffennaf Datganiad @ 1 • ITS Student Choir  (Indonesia)
• USMEV (Slovacia)
Eglwys Sant Collen, Llangollen 1:00yp
Dydd Gwener 7 Gorffennaf Datganiad @ 1 • Vocale Saengerkranz (Yr Almaen)
• Men in Blaque (UDA)
Eglwys Sant Collen, Llangollen 1:00yp
Dydd Gwener 7 Gorffennaf  Gorymdaith Ryngwladol Cystadleuwyr yr Eisteddfod a mwy! Maes yr Eisteddfod a thref Llangollen 4:30yp
Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf Dawnsio yn y Stryd Cystadleuwyr Rhyngwladol yn arddangos eu dawnsio cystadleuol Parc Glanrafon, Llangollen 2:30yp
Dydd Sul 9 Gorffennaf Gwasanaeth yr Eisteddfod • Grupo Vocal Amitia (Sbaen) Eglwys Sant Collen, Llangollen 11:00am

 

Mae ein gwaith allanol yn ymestyn ymhellach na’r perfformiadau cyhoeddus gyda’n cystadleuwyr yn ymweld a pherfformio yn y gymuned leol. Mae gennym nifer o brosiectau allanol sy’n bwydo i mewn i raglen artistig yr Eisteddfod, gan gynnwys:

  • Prosiectau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith;

Mae gennym Brosiectau Prosiectau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith ar droed gydag Ysgol Dinas Bran ac Ectarc o Langollen ac Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.

  • Cartrefi Gofal;

Rydym yn parhau i anfon ein grwpiau rhyngwladol i wahanol gartrefi gofal yn yr ardal gyfagos, fel bod rhai nad ydynt yn gallu mynychu’r Eisteddfod yn cael blas ar y digwyddiad unigryw hwn. Mae’r perfformiadau hyn nid yn unig yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa’r preswylwyr, ond hefyd rhoi profiadau gwych i’r grwpiau sy’n cymryd rhan

  • Cyngerdd Eisteddfod Llangollen yn Ninbych;

Cynhelir cyngerdd ar gyfer ein cystadleuwyr yng Ngholeg Myddelton, Dinbych ar y cyd â Chlwb Rotari Dinbych. Cyfle i’n cystadleuwyr berfformio ar gyfer ei gilydd y tu allan i’r amodau caeth y Cystadlu gan gyfnewid diwylliant, cerddoriaeth a dawns!

 Rhagbrofion a Lleoliadau

Dyddiad Cystadleuaeth Lleoliad Amser
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf
Cystadleuaeth B2
Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd Neuadd y Dref 9:30yb
Dydd Mercher 5 Gorffennaf
Cystadleuaeth A6
Cystadleuaeth B6
Côr Plant Iau

Unawd Lleisiol dan 16 oed

Neuadd y Dref
Eglwys y Methodistiaid
11:00yb
11:00yb
Dydd Iau 6 Gorffennaf
Cystadleuaeth B5
Cystadleuaeth B1
Cystadleuaeth B3
Unawd Gwerin Agored (Offerynnol)

Llais Rhyngwladol y Dyfodol

Cerddor Rhyngwladol ifanc

Dinas Bran
Neuadd y Dref
Neuadd y Dref
9:15yb
10:00yb
10:00yb
Dydd Gwener 7 Gorffennaf
Cystadleuaeth B4
Unawd Lleisiol Gwerin Agored dim rhagbrawf
Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf
Cystadleuaeth C6
Dawnsio yn y Stryd Safle’r Band ger yr Afon 2:00yp

 

 

A = Maes yr Eisteddfod

B = Ysgol Dinas Bran

C = Eglwys y Methodistiaid

D = Neuadd y Dref