Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf
Côr y Byd gyda Catrin Finch

Mewn cyngerdd teledu byw, bydd cystadlaethau’r Eisteddfod yn cyrraedd eu huchafbwynt wrth i’r goreuon o blith corau o bedwar ban byd gystadlu am wobr nodedig Côr y Byd a thlws Pavarotti. Bydd y rownd derfynol yn penderfynu’r enillydd cyffredinol o blith pum categori’r cystadlaethau corawl i oedolion; Côr Ieuenctid, Côr Agored, Côr Cymysg, Côr Meibion a Chôr Merched. Bydd yr uchafbwynt anhygoel hwn hefyd yn cynnwys perfformiadau dawnsio deinamig rownd derfynol y gystadleuaeth Pencampwyr Dawns wrth iddynt gystadlu am Wobr Ddawnsio Lucille Armstrong.

Bydd Catrin Finch, ein gwestai arbennig iawn am y noson, telynores fyd-enwog a chyfansoddwraig i’w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, ac Is-lywydd yr Eisteddfod, yn camu ar lwyfan Llangollen unwaith eto i swyno cynulleidfaoedd gyda’i harddull unigryw a gwreiddiol. Yn artist rhyfeddol, dewr ac arloesol, mae Catrin yn parhau i archwilio a gwthio ffiniau ei chrefft ac mae’n siŵr o gyflwyno perfformiad rhyfeddol a chofiadwy i dynnu’r llenni ar Eisteddfod 2019.

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £30/ £23


Noddwyd gan