Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 – Ar y Maes

Darganfod ein Cymuned Ryngwladol

Heddiw, byddwn yn dod â’r gymuned at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth a dawns. Mwynhewch berfformiadau cymunedol lleol ar y maes a’n cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd ym Mharc Glanyrafon am 2.00yp. Mae ein gweithgareddau ar y maes i deuluoedd yn cynnwys sgiliau syrcas a cherdded ar stiltiau gyda Panic Circus, artistiaid crwydrol a gweithgareddau crefft.

Bydd y diwrnod olaf o gystadlu yn gweld ffrwydrad o liw yn y gystadleuaeth Arddangosfa Ddiwylliannol a’r goreuon o blith y Corau Cymysg, Corau Merched, Corau Agored a Chorau Meibion fydd yn cystadlu i ennill lle yng nghystadleuaeth Côr y Byd. Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau, ewch i Yn y Pafiliwn.

Ar ein tri Llwyfan Allanol, bydd corau a grwpiau dawns rhyngwladol a lleol yn ymuno â ni am y diwrnod i arddangos eu doniau gwych. Gyda cherddoriaeth byd yn cynnwys The Shamrock Experience, band Ceilidh bywiog, Samwara, deuawd sitar a thablo gwych, Gleahraich, band roc Celtaidd a band gwerin Brenig. Bydd gennym hefyd gerddoriaeth acwstig wych gyda Tim Lennon a Skeet Williams.

Gyda’r nos o 4.30yp ymlaen bydd yna gerddoriaeth byd, yn cynnwys band Ceilidh bywiog, deuawd Sitar a Tablo, a band roc Celtaidd,  a cherddoriaeth werin ac acwstig yn diddanu drwy’r dydd ac i fewn i’r nos o 4.30yp.

Amserlen y Llwyfannau 

Gwelwch Fap o’r Ŵyl i weld lleoliad pob llwyfan yma

 

Y Llwyfan Rhyngwladol 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Dawnswyr Gwerin Loughgiel Grŵp brwdfrydig, proffesiynol a chreadigol o Ogledd Iwerddon a enillodd y sgôr uchaf erioed o 100 marc yn Eisteddfod 2017 10.00yb
Cantorion Ladybrook Rydym yn grŵp cyfeillgar a chroesawgar sy’n mwynhau canu ystod eang o gerddoriaeth. 10.30yb
Coro Serpeddì Sinnai Grŵp o bobl o Sardinia sy’n angerddol am ganu traddodiadol. 11.00yb
Cantorion James Lambert Côr cymysg o Wrecsam 11.30yb
VociVoices Rydym i gyd yn gantorion sydd wedi’u hyfforddi’n glasurol ac sy’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth o sioeau cerdd, opera, operetta, jazz, ffefrynnau bytholwyrdd, cerddoriaeth gysegredig hefyd a phob math o gerddoriaeth boblogaidd. 12.00yp
Witchford Voices Mae Witchford Voices wedi ennill enw da am fod yn hynod ddifyr, deinamig a phoblogaidd. 12.30yp
Samswara Deuawd Sitar a Tablo yn perfformio deialogau deinamig byrfyfyr yn amrywio o waith melodig araf i gyfuniadau rhythmig egniol. 1.15yp
DEE Sign Mae Côr DEE Sign yn gôr grŵp oed cymysg yn amrywio o 8 i 75 oed. 2.15yp
Lleisiau’r Afon Côr Merched lleol gwych wedi’i leoli ym mhentref Carrog 2.45yp
Meibion y Machlud Grŵp bach o ddynion sy’n ymroddedig i ganu a chynnal traddodiadau lleol. 3.15yp
VociVoices Rydym i gyd yn gantorion sydd wedi’u hyfforddi’n glasurol ac sy’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth o sioeau cerdd, opera, operetta, jazz, ffefrynnau bytholwyrdd, cerddoriaeth gysegredig hefyd a phob math o gerddoriaeth boblogaidd.

 

3.45yp
Côr Cymunedol Wargrave Côr cymunedol hwyliog o Wargrave. 4.15yp
Gyda’r hwyr….
Samswara Deuawd Sitar a Tablo yn perfformio deialogau deinamig byrfyfyr yn amrywio o waith melodig araf i gyfuniadau rhythmig egniol. 4.45yp
Gleadhraich Band roc bagbibau yw Gleadhraich. 6.00yp

 

Llwyfan y Byd

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Côr Meibion Cymreig Hong Kong Côr meibion o Asia, ac er eu bod yn ceisio cadw traddodiadau gorau canu corawl Cymru, rydym hefyd yn ceisio addasu i ddemograffeg a diwylliannau lleol/rhanbarthol. 10.00yb
Lleisiau’r Afon Côr Merched lleol gwych wedi’i leoli ym mhentref Carrog 11.00yb
Brenig Deuawd  gwerin acwstig yw Brenig  sy’n cyfansoddi eu caneuon eu hunain, yn adrodd straeon o lên gwerin, hanes, traddodiadau a serch. 11.45yb
DEE Sign Mae Côr DEE Sign yn gôr grŵp oed cymysg gydag aelodau yn amrywio o 8 i 75 oed. 12.30yp
I’w gadarnhau.. 1.00yp
The Shamrock Experience Band gwerin cyfoes yn cyfuno alawon traddodiadol gyda riffiau pop a ffync 1.45yp
Witchford Voices Mae Witchford Voices wedi ennill enw da am fod yn hynod ddifyr, deinamig a phoblogaidd. 3.00yp
Dawnswyr Gwerin Penyfai Un o’r grwpiau dawnsio gwerin mwyaf adnabyddus ac uchel ei barch yng Nghymru. Brwdfrydig a mentrus. 3.30yp
Côr Dinasyddion y Byd Rydym yn cynrychioli 23 o wahanol ddiwylliannau ar hyn o bryd ac mae llawer ohonom wedi gorfod gadael ein gwledydd cynhenid. 4.00yp
Cantorion Ladybrook Rydym yn grŵp cyfeillgar a chroesawgar sy’n mwynhau canu ystod eang o gerddoriaeth. 4.30yp
Gyda’r hwyr….
Brenig Deuawd  gwerin acwstig sy’n cyfansoddi eu caneuon eu hunain, yn adrodd straeon o lên gwerin, hanes, traddodiadau a serch. 5.00yp
The Shamrock Experience Band gwerin cyfoes yn cyfuno alawon traddodiadol gyda riffiau pop a ffync 6.00yp

 

Llwyfan yr Amffitheatr 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Cantorion Acapela Ordsall Grŵp amrywiol o bobl a ddaeth ynghyd trwy eu cariad at ganu. 10.00yb
Lleisiau Clywedog Rydym yn grŵp hirsefydlog a brwdfrydig. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gyfarfod gyda’n gilydd i ganu a chymdeithasu mewn amgylchedd Cymreig. 10.30yb
Dawnswyr Gwerin Penyfai Un o’r grwpiau dawnsio gwerin mwyaf adnabyddus ac uchel ei barch yng Nghymru. Brwdfrydig a mentrus. 11.00yb
Côr Siambr Ieuenctid Llundain 11.30yb
Côr Cymunedol Upton Rydym yn defnyddio cerddoriaeth ddalen er nad yw pob aelod yn gallu darllen cerddoriaeth ac rydym yn gweithio’n galed iawn i gael sain da a chyflwyno perfformiadau cerddorol pleserus. 12.00yp
Côr Celebration

 

Grŵp o bobl deimladwy, cariadus, gyfeillgar a hael gyda’u hamser. 12.30yp
Cantorion Acapela Ordsall

 

Grŵp amrywiol o bobl a ddaeth ynghyd trwy eu cariad at ganu. 1.00yp
Côr Dinasyddion y Byd Rydym yn cynrychioli 23 o wahanol ddiwylliannau ar hyn o bryd. Rydym yn cynnwys cerddoriaeth o bob cwr o’r byd yn ein repertoire. 1.30yp
Lleisiau Clywedog Rydym yn grŵp hirsefydlog a brwdfrydig. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gyfarfod gyda’n gilydd i ganu a chymdeithasu mewn amgylchedd Cymreig. 2.00yp
Kenyalang Sarawak Grŵp dawns deinamig, egnïol a chyfareddol o Malaysia 2.30yp
Côr Cymunedol Upton Rydym yn defnyddio cerddoriaeth ddalen er nad yw pob aelod yn gallu darllen cerddoriaeth ac rydym yn gweithio’n galed iawn i gael sain da a chyflwyno perfformiadau cerddorol pleserus. 3.00yp
Côr Celebration Grŵp o bobl deimladwy, cariadus, gyfeillgar a hael gyda’u hamser. 3.30yp
Academi Celfyddydau Perfformiadol Delta Sefydlwyd ysgol celfyddydau perfformio Wrecsam 30 mlynedd yn ôl i addysgu dawns, canu a drama. 4.00yp
Beirniadaeth cystadleuaeth C5 Dawnsio yn y Stryd – 4.30pm
Gyda’r hwyr….
Tim Lennon Mae’r unawdydd a’r canwr yn fyfyriwr cerdd yn BIMM Manceinion ar hyn o bryd ac yn dod i ddiwedd ei flwyddyn olaf. 5.15yp
Skeet Williams Ymunwch â Skeet ar gyfer Cerddoriaeth Gitâr acwstig gan ddefnyddio technegau modern i chwarae sawl llinell ar yr un pryd. Bas, Drymiau ac alaw i gyd ar un offeryn heb ddolennu! 6.15yp

 

Canolfan Harmoni

Artist/Digwyddiad Amser
Sesiwn Ioga Akhand 8.30
Stondin Grefftau Rhyngwladol 11.00
National Theatre Wales 13.00
Dawnsio gydag Isadora – Gweithdy Dawns 15.00
17.00

 

Hwb Stori

Lle creadigol lle gall ymwelwyr ddweud, gwrando a chyfnewid straeon am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Lle i gael sgyrsiau a chynhyrchu syniadau am ddyfodol yr Eisteddfod.