Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Golwg ar Ganrif dros HeddwchYn 2018 bydd y byd yn coffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, byddwn yn cydnabod hyn trwy adnabod y dylanwadau ar gelf a chymdeithas o’r flwyddyn 1918, a sut y ffurfiwyd gwahanol safbwyntiau ar heddwch gan ddigwyddiadau aruthrol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar y Maes

Llwyfannau Allanol – Mae rhaglennu ar ein llwyfannau allanol heddiw yn dathlu’r grwpiau cymunedol sy’n ymdrechu i greu ymdeimlad o berthyn trwy gerddoriaeth.

Y Babell Archifau – dysgwch fwy am hanes yr Eisteddfod trwy ymweld â’n harddangosfa Archifau.

Y Ganolfan Harmoni – Dewch i Siarad PANTS gydag NSPCC Cymru Wales gyda help eu deinasor clên Pantosaurus, mae siarad PANTS yn ffordd syml o ddysgu eich plentyn i gadw’n ddiogel rhag cam-drin. Dewch i weld NSPCC Cymru a chael llawer o awgrymiadau a deunyddiau i roi cychwyn ar y sgwrs syml yma.

Cystadleuaeth Dawnsio yn y Stryd – Ymunwch â ni ym Mharc Glanyrafon yn y dref am 2yp ar gyfer y gystadleuaeth ac yna ar Lwyfan yr Amffitheatr am 4yp ar gyfer y feirniadaeth.

Syrcas Panic (trwy’r wythnos) – Bydd Panic Circus yn ymuno â ni gyda’u pabell anferth gwyrdd, coch a melyn anhygoel, gweithdai syrcas, sioe Punch a Judy, perfformiadau syrcas, hwyl swigod a cherdded gyda siopwyr a pherfformiadau trwy gydol yr wythnos.

Ardal y Plant (trwy’r wythnos) – Ymunwch â ni ar gyfer ar gyfer gweithgareddau crefft plant ac offerynnau cerdd, yn ogystal â gemau a gweithgareddau awyr agored anferth trwy gydol yr wythnos.

Ymlaen i’r nos …  o 4.30yp

  • Sesiynau Gwerin gydag Organic Lawn Management
  • Sesiynau Gwerin gyda Gleadhraich
  • Sesiynau Jazz gydag Esme Marie Sallnow
  • Sesiynau Jazz gyda Pedwarawd Lladin Casey Greene
  • Sesiynau Amffitheatr gyda Damons Jacs

Noddwyd Dydd Sadwrn ‘Diwrnod y Teulu’ gan

Amserlen y Llwyfannau

Gwelwch Fap o’r Ŵyl i weld lleoliad pob llwyfan yma

 

Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Côr Gofal Canser Tenovus Mae côr Sing with Us o Wrecsam yn agored i unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Canu gyda’n gilydd i gael hwyl, mewn amgylchedd gyfeillgar sy’n codi’r galon. 10.00
Côr Gwasanaeth Tan ac Achub Swydd Gaer Côr sydd ddim yn cystadlu o Swydd Gaer. Daw’r aelodau o bob rhan o Wasanaeth Tân Swydd Gaer ac roedd y Côr yn rownd derfynol cyfres Gareth Malone ar y BBC yn 2013 ‘The Choir: Sing while you work’. 10.30
Côr Cymunedol Wigan Côr sydd ddim yn cystadlu i unrhyw un sydd wedi bod eisiau canu, eu mantra yw ‘Os gallwch siarad, gallwch ganu!’ 11.00
Lleisiau Witchford Côr sydd ddim yn cystadlu o Swydd Caergrawnt 11.30
Côr Meibion Kidderminster Côr meibion sydd ddim yn cystadlu o Kidderminster 12.00
Côr Gwasanaeth Tan ac Achub Swydd Gaer Côr sydd ddim yn cystadlu o Swydd Gaer. Daw’r aelodau o bob rhan o Wasanaeth Tân Swydd Gaer ac roedd y Côr yn rownd derfynol cyfres Gareth Malone ar y BBC yn 2013 ‘The Choir: Sing while you work’. 13.30
Côr Cymunedol Wigan Côr sydd ddim yn cystadlu i unrhyw un sydd wedi bod eisiau canu, eu mantra yw ‘Os gallwch chi siarad, gallwch chi ganu!’ 14.00
Côr Meibion Kidderminster  Côr meibion sydd ddim yn cystadlu o Kidderminster 14.30
Witchford Voices Grŵp sydd ddim yn cystadlu o Swydd Caergrawnt 15.00
Ladybrook Singers 15.30
Sesiynau Gwerin gydag Organic Lawn Management Gwrandewch ar gerddoriaeth werin traddodiadol a modern, yn ogystal â’u chwistrelliad personol eu hunain o ganeuon  sydd wedi dylanwadu arnynt.

 

16.45
Sesiynau Gwerin gyda Gleadhraich Band roc Celtaidd / roc gwerin gyda bagbibau lle clywir dylanwadau pop, roc, ska a blues yng ngherddoriaeth y band. 18.15

 

Llwyfan Atkinson & Kirby

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Vox in Frox Côr o Chew Valley 10.00
CÔR YSGOL COMMTECH Côr o Bloemfontein, De Affrica 10.00
Lleisiau Clywedog Côr Merched sydd ddim yn cystadlu o Wrecsam sy’n cynnwys repertoire eang o ganeuon y maent yn gobeithio ddaw â mwynhad i glustiau’r gynulleidfa. 10.30
Côr Dee Sign Côr cymysg rhwng 8 a 75 oed o wirfoddolwyr yn bennaf yw Côr Dee Sign. 11.00
Tring Park 16 Côr o Tring yn y Deyrnas Unedig 11.30
Côr Gofal Canser Tenovus Mae côr Sing with Us o Wrecsam yn agored i unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Canu gyda’n gilydd i gael hwyl, mewn amgylchedd gyfeillgar sy’n codi’r galon. 12.00
Côr Gobaith Côr o Aberystwyth sy’n canu dros heddwch, cyfiawnder a chynaliadwyedd amgylcheddol 12.45
Côr Meibion Llangollen Côr lleisiol sy’n cynnwys criw o ddynion o ardal Llangollen. 13.15
Lleisiau Clywedog Côr Merched sydd ddim yn cystadlu o Wrecsam sy’n cynnwys repertoire eang o ganeuon y maent yn gobeithio ddaw â mwynhad i glustiau’r gynulleidfa. 13.45
Madalene Kirby Mae’r gantores leol, Madalene, yn cyfuno melodïau cain, geiriau soffistigedig a llais pur i gyfeiliant gitâr . 14.30
Côr Dee Sign Côr cymysg rhwng 8 a 75 oed o wirfoddolwyr yn bennaf yw Côr Dee Sign. 15.30
Côr Gobaith Côr o Aberystwyth sy’n canu dros heddwch, cyfiawnder a chynaliadwyedd amgylcheddol 16.00
Ymlaen i’r nos … from 16.45
Sesiwn Jazz gydag Esme Marie Sallnow Manylion i ddod yn fuan… 16.45
Sesiynau Jazz gyda Phedwarawd Lladin Casey Greene Gyda chefnogaeth Jazz Gogledd Cymru 18.00

 

Llwyfan Amffitheatr British Ironworks

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Sai Mayur Grŵp sydd ddim yn cystadlu hyfryd yn cynrychioli India 10.00
Grŵp Dawns Mother Touch Grŵp dawns o Zimbabwe 10.45
KorRey Grŵp corawl o Wlad yr Iâ yw KorRey a fydd yn canu alawon cain a phersain o’u gwlad gan ddod â naws Gwlad yr Iâ i Langollen. 11.15
Côr Cymunedol Manceinion Yn cynrychioli Lloegr, Manceinion. Mae Côr Cymunedol Manceinion yn gymysgedd unigryw o unigolion o’r ddinas. 11.45
Côr Cymunedol Manceinion gyda KorRey Yn cynrychioli Lloegr, Manceinion. Mae Côr Cymunedol Manceinion yn gymysgedd unigryw o unigolion o’r ddinas a fydd yn cyd-berfformio gyda KorRey, y grŵp corawl o Wlad yr Ia, gan gynhyrchu perfformiad harmonig gwirioneddol fythgofiadwy. 12.15
Afterglow

 

Grŵp corawl o Ganada yw Afterglow fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Ryngwladol eleni, yn fwy penodol A10. 13.00
Folk Dance of Punjab

 

Grŵp dawns o India 13.30
Sai Mayur Grŵp sydd ddim yn cystadlu hyfryd yn cynrychioli India 15.30
Cyhoeddi enillydd Dawnsio yn y Stryd

Llwyfan yr Amffitheatr – 16.00

Sesiynau Amffitheatr gyda Damon Jacs Manylion i ddod yn fuan 18.00