Dydd Sul 7 Gorffennaf
Llanfest gyda The Fratellis, The Coral, The Pigeon Detectives a Dodgy

Rydym yn gyffrous iawn i allu cyhoeddi enwau’r artistiaid gwych fydd yn ymddangos yn Llanfest 2019!

Y grŵp roc ‘indie’ o’r Alban The Fratellis, sydd fwyaf adnabyddus am eu llwyddiant rhyngwladol gyda chaneuon fel Chelsea DaggerMistress Mabel a Whistle for the Choir, fydd un o brif atyniadau Llanfest ochr yn ochr â’r chwedlau cerddorol o Lannau Merswy The Coral, gyda’u traciau enwog Dreaming of YouPass it On ac In the Morning.

Yn ymuno â’r artistiaid egniol hyn fydd y grŵp indie eiconig o Leeds The Pigeon Detectives, gyda chaneuon fel This is an EmergencyTake Her Back a I Found Out, yn ogystal â’r triawd roc Dodgy, fydd yn perfformio caneuon cofiadwy o’r nawdegau Staying out for the Summer a Good Enough i agor y noson ar y prif lwyfan.

Gallwch fwynhau awyrgylch yr ŵyl hafaidd o 2yp gydag amrywiaeth o fandiau byw ar y llwyfannau allanol: Llwyfan y Byd, Y Llwyfan Rhyngwladol, Llwyfan yr Amffitheatr, Sesiynau Acwstig yn y  Neuadd Bwyd a Llan Jam. Mwynhau’r dewis eang o stondinau bwyd a diod o gwmpas y Maes cyn uchafbwynt Llanfest yn y Pafiliwn.

Dydd Sul 7 Gorffennaf – 2.00yp
Giatiau’n agor 1.30yp

Tocynnau

Mae yna 3 dewis o docynnau ar gael sy’n caniatáu mynediad i’r safle i gyd o 2yp ymlaen.

Sefyll £39

Eistedd £45

Sefyll Premiwm £49

I drafod unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 

Llwyfan y Byd

Sawbones Yn chwarae roc trwm gyda dylanwadau pop a dylanwadau prog, metel, pync a grunge.

 

2.00yp
Kidsmoke Ymunwch â’r band Kidsmoke o Wrecsam ar gyfer harmonïau lleisiol Indie-pop.

 

3.00yp
Marblehead Johnson Band byw, sy’n ail-greu caneuon Britpop mewn cyfuniad grymus o angerdd a safon.

 

4.00yp
Skaburst Yn chwarae eu math unigryw o Ska clasurol anarchaidd a chaneuon enwog wedi’u Ska’io, gyda lein yp clasurol Gitâr, Bas, Drymiau, Allweddellau a Sacs.

 

5.00yp

Y Llwyfan Rhyngwladol

The Montagues Band pedwar aelod roc amgen / indie o ogledd Cymru, maent yn cyfuno riffiau drwm a bas gyda chorysau stadiwm.

 

2.00yp
Seprona Mae band pum aelod o Lerpwl gyda cherddoriaeth indie egnïol i’ch gwneud i chi ddawnsio, symud a siglo.

 

3.00yp
Before the Storm Band roc trwm o Wrecsam.

 

4.00yp
The Droogs Band roc gydag elfennau ffynci ac amgen. Bydd y band yn chwarae llawer o glasuron ond hefyd yn taflu ychydig o bethau annisgwyl i mewn i’w set. 5.00yp

Llwyfan yr Amffitheatr

The Cavern Club Cerddoriaeth y Cavern yn cael ei pherfformio gan artistiaid y Cavern. Maent bob amser wedi adlewyrchu’r tueddiadau cerddorol cyfredol, gan groesawu Blues, Soul, Roc ac Indie ar hyd y ffordd. 2.00yp – 5.50yp

Sesiynau Acwstig yn y  Neuadd Bwyd

Jude Lane Mae Jude Lane yn gantores-gyfansoddwraig leol, sy’n chwarae gitâr acwstig a dulcimer. Disgrifiwyd ei chaneuon fel rhai ‘melodig a thelynegol – meddyliwch am Neil Young, Carole King a Joni Mitchell’.

 

2.00yp
Dave Grasshopper Ymunwch â Dave am set o ganeuon Blues, Canu Gwlad, Gwerin a’i ganeuon ei hun.

 

3.00yp
Lucy Mayhew Yn chwarae caneuon annisgwyl (gan gynnwys Led Zeppelin ac ambell i glasur dawns o’r 90au), ac indie-blues.

 

4.00yp
The GOGS Band tri aelod o Wrecsam gyda chanwr, gitarydd, offerynnwr taro, llais cefndir a chwaraewr bas. 5.00yp

Llan Jam

Misschief (canwr) gyda James Sharp ar y piano Band o Swydd Gaer sy’n chwarae gyda chalon ac enaid, golau a chysgod, o ganeuon serch i roc a phop.

 

2.00yp
Fay and Deon Deuawd acwstig ffres, yn canu caneuon cofiadwy artistiaid adnabyddus.

 

2.40yp
Gareth Heesom Canwr/cyfansoddwr o ogledd orllewin Lloegr, llais roc sy’n hedfan ar adenydd canu gwlad / acwstig gwerin.

 

3.30yp
Inkonsoulable Yn tynnu eu hysbrydoliaeth o ganu ‘soul’ clasurol y 50au, y 60au a’r 70au, byddant yn ymddangos fel deuawd acwstig.

 

4.20yp
Misschief Band o Swydd Gaer sy’n chwarae gyda chalon ac enaid, golau a chysgod, o ganeuon serch i roc a phop. Y cyfan yn cael ei gyflwyno gydag angerdd am gerddoriaeth.

 

5.10yp
Sesiwn ‘Supergroup’ 5.45yp

 


Noddwyd gan