Dydd Sul 7 Gorffennaf
Llanfest gyda The Fratellis, The Coral, The Pigeon Detectives a Dodgy

Rydym yn gyffrous iawn i allu cyhoeddi enwau’r artistiaid gwych fydd yn ymddangos yn Llanfest 2019!

Y grŵp roc ‘indie’ o’r Alban The Fratellis, sydd fwyaf adnabyddus am eu llwyddiant rhyngwladol gyda chaneuon fel Chelsea DaggerMistress Mabel a Whistle for the Choirfydd un o brif atyniadau Llanfest ochr yn ochr â’r chwedlau cerddorol o Lannau Merswy The Coral, gyda’u traciau enwog Dreaming of YouPass it On ac In the Morning.

Yn ymuno â’r artistiaid egniol hyn fydd y grŵp indie eiconig o Leeds The Pigeon Detectives, gyda chaneuon fel This is an EmergencyTake Her Back a I Found Out, yn ogystal â’r triawd roc Dodgy, fydd yn perfformio caneuon cofiadwy o’r nawdegau Staying out for the Summer a Good Enough i agor y noson ar y prif lwyfan.

Gallwch fwynhau awyrgylch yr ŵyl hafaidd o 2yp gydag amrywiaeth o fandiau byw ar y llwyfannau allanol a mwynhau’r dewis eang o stondinau bwyd a diod o gwmpas y Maes cyn uchafbwynt Llanfest yn y Pafiliwn.

Dydd Sul 7 Gorffennaf – 2.00yp
Giatiau’n agor 1.30yp

Tocynnau

Mae yna 3 dewis o docynnau ar gael sy’n caniatáu mynediad i’r safle i gyd o 2yp ymlaen.

Sefyll £39

Eistedd £45

Sefyll Premiwm £49

I drafod unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 


Noddwyd gan