Dydd Iau 4 Gorffennaf
Dathliad Rhyngwladol gyda MABON Jamie Smith

Dewch i ddarganfod byd heb ffiniau wrth i’n perfformwyr rhyngwladol ddod ynghyd mewn carnifal bywiog o ddiwylliannau i arddangos y gorau o bob cwr o’r byd, a gweld Gorymdaith hudolus y Cenhedloedd wrth iddi wneud ei ffordd drwy’r gynulleidfa mewn arddangosfa fywiog o undod a chyfeillgarwch rhyngwladol. Caiff y gwerthoedd sylfaenol unigryw sydd wrth galon ein digwyddiad eu dathlu a’u cofio gyda Neges Heddwch deimladwy a’r Wobr Heddwch Rotari flynyddol.

Bydd ein gwesteion arbennig am y noson, MABON, yn cyflwyno eu cerddoriaeth drawiadol, gyffrous sy’n archwilio ac adnewyddu arddulliau traddodiadol Celtaidd; mae’r gerddoriaeth yn arbennig a gwreiddiol a bydd yn siŵr o wneud i chi symud eich traed – cyfuniad hudolus o gerddoriaeth byd a gwerin Celtaidd, gyda hiwmor, egni, llawenydd ac angerdd. Mae’r band pum aelod hwn o gerddorion dawnus yn perfformio cyfansoddiadau gwreiddiol eithriadol – pob un yn cael yr un driniaeth adfywiol a chreadigol wrth i’r band ddawnsio ar y ffiniau rhwng treftadaeth Geltaidd a sain gyfoes.

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20

Noddwyd gan