Dydd Mawrth 7 Gorffennaf
Yn ystod y dydd

Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, yn seiliedig ar thema’r dydd, ‘Ein Byd, Ein Llais’. Bydd y rhaglen yn cynnwys detholiad o berfformiadau, gweithdai ac adloniant diddorol sydd wedi’i anelu at blant ysgol, gan gynnwys cyngerdd yn y Pafiliwn yn ystod y bore.

Yn y Pafiliwn heddiw:

 

  • Cyngerdd Plant 10:30 – 1:00yp

 

  • Côr: Corau Câneuon Gwerin i Blant – Mae’r gystadleuaeth corau plant i gantorion sy’n 18 oed ac iau. Byddant yn canu rhaglen o ganu gwerin traddodiadol o’u gwlad frodorol am 6 munud.

 

  • Côr: Côr Plant Hŷn – Mae’r gystadleuaeth corau plant yma ar gyfer cantorion sydd rhwng 12 ac 18 oed. Byddant yn canu rhaglen gyferbyniol, 7 munud o hyd.

 

Tocynnau Dydd:

Bydd tocynnau i gyd yn £5 heddiw.

Tâl archebu yn daladwy
Mae’r pris yn cynnwys sedd gadw yn y Pafiliwn yn y prynhawn yn unig (bydd seddau heb eu cadw ar gael tuag at cefn y Pafiliwn yn ystod Cyngerdd Plant yn y bore)