Dydd Mawrth 3 Gorffennaf
Ar y Maes

Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, ar gyfer ysgolion yn unig. Bydd y Cyngerdd yn cynnwys y ddrama gerdd wych CACEN gan Theatr Clwyd gyda’u Cwmni ifanc 4-16 oed. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan ein cystadleuwyr rhyngwladol a chyflwyno’r Neges Heddwch deimladwy gan Ysgol Dinas Brân.

Ar y Maes 

NSPCC – Mae NSPCC Cymru Wales yn falch o noddi Diwrnod y Plant eleni.  Ymunwch â nhw ar y Llwyfan Rhyngwladol a Siarad PANTS gyda’u deinasor clên, Pantosaurus! Cymerwch ran mewn gweithgareddau hwyliog a dysgu pum rheol hawdd Pantosaurus i gadw’n ddiogel.

Theatrix Arts Dragon TalesMae John Lambton yn gwneud peth ffôl iawn a thaflu’r pysgodyn â llygaid rhyfedd yn ôl i’r afon. Beth mae wedi’i wneud? Mi dyfodd a thyfodd Y Pysgodyn hyd nes… Wel beth am ddod i weld beth ddigwyddodd drwy wylio Paul Batten o Theatrix Arts yn perfformio’r stori hudol hon yn seiliedig ar chwedl y Lambton Worm trwy bypedau, golygfeydd amrywiol, cerddoriaeth ac effeithiau sain ar Lwyfan yr Amffitheatr 10yb – 3yp. Yna dewch i gyfarfod â’r pypedau a chreu eich Pyped Draig eich hun. Mae’r perfformiad a’r gweithdy yn addas ar gyfer Teuluoedd a Phlant 4+ oed.

Syrcas Panic (trwy’r wythnos) – Bydd Panic Circus yn ymuno â ni gyda’u pabell anferth gwyrdd, coch a melyn anhygoel, gweithdai syrcas, sioe Punch a Judy, perfformiadau syrcas, hwyl swigod a cherdded gyda siopwyr a pherfformiadau trwy gydol yr wythnos.

Ardal y Plant (trwy’r wythnos) – Ymunwch â ni ar gyfer gweithgareddau crefft plant ac offerynnau cerdd, yn ogystal â gemau a gweithgareddau awyr agored anferth trwy gydol yr wythnos.

Y Ganolfan Harmoni – Ymunwch â Parc Pendine am weithgareddau trwy gydol y dydd.

 

Ymlaen i’r nos … o 4.30yp

  • Sesiynau Jazz gyda gitâr a naws hudol lle bydd Pedwarawd Trefor Owen yn chwarae Jazz Clasurol cyfandir America.
  • Sesiynau Jazz
  • Sesiwn Gwerin gyda Madalene Kirby
  • Sesiynau Gwerin gyda Carmina
  • Sesiwn Amffitheatr gyda Skeet

 

Amserlen y Llwyfannau

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan <http://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/>

 

Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota

 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
NSPCC Mae NSPCC Cymru Wales yn falch o noddi Diwrnod y Plant eleni.  Ymunwch â nhw ar y Llwyfan Rhyngwladol a Siarad PANTS gyda’u deinasor clên, Pantosaurus! Cymerwch ran mewn gweithgareddau hwyliog a dysgu pum rheol hawdd Pantosaurus i gadw’n ddiogel. 10.00 – 15.00
Toriad
Sesiynau Amffitheatr gyda Madalene Kirby Mae’r gantores leol, Madalene, yn cyfuno melodïau cain, geiriau soffistigedig, a llais pur i gyfeiliant gitâr 16.45
Sesiynau Gwerin gyda Carmina Manylion i ddod yn fuan .. 18.00

 

Llwyfan Atkinson & Kirby 2018

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Bydd y gweithdai dawns / symud creadigol hyn yn agored i blant o bob oed a gallu. Byddant yn weithdai cyfranogol hwyliog, corfforol a bywiog sy’n archwilio’r byd trwy lygaid plant a phobl ifanc. Bydd y gweithdai’n cael eu haddasu’n arbennig ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan. 10.00
Côr Merched Seattle Côr o’r UDA 11.00
Sefydliad Confucius Plant o Sefydliad Confucius yn cynrychioli Tsieina gyda rhai dawnsfeydd traddodiadol 11.20
Cassius Hackforth Manylion i ddod yn fuan.. 12.00
Dance Africa Foundation Grŵp dawns o Ghana 12.30
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Bydd y gweithdai dawns / symud creadigol hyn yn agored i blant o bob oed a gallu. Byddant yn weithdai cyfranogol hwyliog, corfforol a bywiog sy’n archwilio’r byd trwy lygaid plant a phobl ifanc. Bydd y gweithdai’n cael eu haddasu’n arbennig ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan. 13.00
Sefydliad Confucius Plant o Sefydliad Confucius yn cynrychioli Tsieina gyda rhai dawnsfeydd traddodiadol 14.00
RUCITEME KARYENDA CULTURE DE BUYENZI Grŵp dawns o Burundi 14.30
Ymlaen i’r nos … o 16.45
Sesiynau Jazz Manylion i ddod yn fuan.. 16.45
Sesiynau Jazz gyda Phedwarawd Trefor Owen yn chwarae Jazz Clasurol America Gyda chefnogaeth Jazz Gogledd Cymru 18.00

 

Llwyfan Amffitheatr British Ironworks

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Theatrix Arts Mae John Lambton yn gwneud peth ffôl iawn a thaflu’r pysgodyn â llygaid rhyfedd yn ôl i’r afon. Beth mae wedi’i wneud? Mi dyfodd a thyfodd Y Pysgodyn hyd nes… Wel beth am ddod i weld beth ddigwyddodd drwy wylio Paul Batten o Theatrix Arts yn perfformio’r stori hudol hon yn seiliedig ar chwedl y Lambton Worm trwy bypedau, golygfeydd amrywiol, cerddoriaeth ac effeithiau sain. Yna dewch i gyfarfod â’r pypedau a chreu eich Pyped Draig eich hun. Mae’r perfformiad a’r gweithdy yn addas ar gyfer Teuluoedd a Phlant 4+ oed. 10.00-15.00
Sesiynau Amffitheatr gyda Skeet Manylion i ddod yn fuan… 17.45