Dydd Mawrth 2 Gorffennaf
Ar y Maes

Mae’r Eisteddfod yn agor gyda Diwrnod Rhyngwladol y Plant, yn seiliedig ar thema’r dydd, ‘Arwyr Bach y Byd’. Bydd perfformiad yn y Pafiliwn yn cynnwys ein Neges Heddwch blynyddol gan Blant Cymru i weddill y byd. Perfformiadau gan ysgolion lleol yn archwilio ein thema Amgylcheddol ‘Brwydwyr y Blaned’, ynghyd â’n Cystadleuwyr Rhyngwladol a Kakatsitsi, y Meistri Drymio o Ghana!

 

 

Amserlen y Llwyfannau

 

Llwyfan Rhyngwladol 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Gweithdy Swigod Mae swigod yn apelio at bawb, o bob oedran, o bob gallu, fel gweithgaredd rhyngweithiol a hwyl. Maent yn dod â phobl at ei gilydd i wylio, rhedeg ar ôl , popio, a chwarae. 8.30yb
Kajal Sharma Dawns glasurol Indiaidd traddodiadol KATHAK a Bollywood. 11.45yb
Gweithdai Kakatsitsi a Mbilou Cydweithrediad unigryw rhwng un o brif grwpiau drymio traddodiadol Affrica. 1.00yp
Gyda’r hwyr….
Fuchsia Jones Unawdydd lleol ifanc 4.30yp
Leonie Anne Kirby Canwr cyfansoddwr o Langollen yn perfformio baledi acwstig 6.00yp

 

Llwyfan y Byd

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
NEW Dance Workshop Ymunwch ag hyfforddwyr ‘NEW Dance’ ar gyfer gweithdai dawns / symud creadigol, yn seiliedig ar thema’r dydd, Arwyr Bach y Byd. Mae’r gweithdai hwyliog, corfforol a chyfranogol hyn yn agored i blant o bob oed a gallu. Bydd y plant yn cael cyfle i gweddnewid fewn i’w hoff arwyr a rhannu eu symudiadau hudolus! 9.00yb
Straeon ‘Jester’ Conwy Manylion yn dod yn fuan… 10.15yb
Shea Ferron Shea Ferron, 16 oed, yn cyflwyno sesiwn hwyliog o ganu a dawnsio ynghyd ag ychydig o “Ganeuon o’r Sioeau. 11.00yb
Straeon ‘Jester’ Conwy Manylion yn dod yn fuan… 12.15yp
NEW Dance Workshop Ymunwch ag hyfforddwyr ‘NEW Dance’ ar gyfer gweithdai dawns / symud creadigol, yn seiliedig ar thema’r dydd, Arwyr Bach y Byd. Mae’r gweithdai hwyliog, corfforol a chyfranogol hyn yn agored i blant o bob oed a gallu. Bydd y plant yn cael cyfle i gweddnewid fewn i’w hoff arwyr a rhannu eu symudiadau hudolus! 1.00yp
Straeon ‘Jester’ Conwy Manylion yn dod yn fuan… 2.15yp
Gyda’r hwyr….
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Bydd eu perfformiad yn cynnwys golygfeydd o operau gwahanol gan Puccini, Mozart, Verdi a Bizet. 6.00yp

 

Llwyfan yr Amffitheatr 

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
The Junkman Mae defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn caniatáu i mi gynhyrchu cerddoriaeth sy’n croesi genres, fel cerddoriaeth byd, jazz, pop, a dawns. Perfformio Junk Music™ Rhyngweithiol a chreu a chynnal gweithdai. 8.30yb-3.00yp
Gyda’r hwyr….
Pod Bale Grŵp bale lleol yn arddangos eu doniau. 4.45yp

Canolfan Harmoni 

Parc Pendine – gweithdy cerddoriaeth dementia rhyng-genhedlaeth  dan arweiniad Jenny Pearson gydag Annette Bryn Parri yn cyfeilio

 

Hwb Stori

Lle creadigol lle gall ymwelwyr ddweud, gwrando a chyfnewid straeon am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Lle i gael sgyrsiau a chynhyrchu syniadau am ddyfodol yr Eisteddfod.