Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Seintiau a Chantorion: Cerddoriaeth Cymru

Mae gan Gymru enw da ledled y byd am ei cherddoriaeth gorawl, a bydd y noson hon yn arddangos Gwlad y Gân ar ei gorau. Bydd y cantorion Cymreig rhagorol Shân Cothi (soprano) a Rhodri Prys Jones (tenor), ynghyd â cherddorfa Sinfonietta Prydain, yn ymuno gyda lleisiau côr cyfun mawr yn cynnwys Chorâl Cymry Llundain, Chorâl Cymry Lerpwl,  Palmdale High School Chamber Choir a Cerdd Cydweithredol Wrecsam i berfformio cerddoriaeth gan ddau gyfansoddwr brenhinol; William Mathias CBE a Paul Mealor, yn ogystal â chyfansoddiadau ysbrydoledig gan Arwel Hughes OBE a Morfydd Owen.

Bydd y gynulleidfa yn cael cyfle i gael dau brofiad cerddorol nodedig: perfformiad cyntaf gwaith newydd sbon ar gyfer tenor, corws a cherddorfa gan Dr Edward-Rhys Harry, a mawredd cantata rhyfeddol ‘Teilo Sant’ gan William Mathias CBE.

Bydd y noson hefyd yn cynnwys rownd derfynol cystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine lle bydd dau unawdydd yn cystadlu am y teitl mawreddog hwn, gan berfformio rhaglen glasurol amrywiol i arddangos eu lleisiau. Bwriad y gystadleuaeth yw hyrwyddo gyrfa unawdydd ifanc, ac fe’i noddir yn garedig gan Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned Pendine.

Mae’r noson yn addo bod yn ddathliad hynod ddramatig o gerddoriaeth draddodiadol o Gymru, gydag alawon godidog a chorysau operatig pwerus.

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 – 7.30yh
Pris tocynnau: £27 / £20