Dydd Mercher 3 Gorffennaf
Ar y Maes

Amrywiaeth a Harmoni

Heddiw rydym yn dathlu grym cyfranogi yn y celfyddydau – beth bynnag yw eich oed, gallu neu brofiad. Dewch draw yn barod i gael eich ysbrydoli!

Bydd ein cystadleuwyr ieuengaf yn camu ar lwyfan y pafiliwn yng nghategorïau’r Côr Gwerin i Blant, Côr Plant Iau, Unawd Lleisiol (12-15 oed) a Grŵp Dawnsio Gwerin Traddodiadol i Blant. Byddwn hefyd yn cyflwyno ‘Tapestri’, Prosiect Cynhwysiant eleni sy’n cynnwys grwpiau lleol o gefndiroedd amrywiol.

Cefnogir Prosiect Cynhwysiant ‘Tapestri’ drwy haelioni Grosvenor Insurance Services

 

 

I gael mwy o wybodaeth am y cystadlaethau a’r rhai sy’n cymryd rhan ewch i Yn y Pafiliwn.

Bydd y diwrnod yn llawn o weithdai cerdd a dawns felly gallwch roi cynnig ar rywbeth newydd… Ar ein tri llwyfan allanol, bydd perfformiadau gan yr Academi Haberdashers’ Abraham Darby, Sefydliad Confucius a Stiwdio Opera Gogledd Cymru, yr unawdwyr ifanc Elin Wright a Shea Ferron a’r gantores acwstig Leonie Anne Kirby, yn ogystal â gweithdai Dawns gyda NEW Dance Workshops, The Story Teller, sgiliau syrcas gyda Panic Circus a llawer o gorau a grwpiau dawnsio gwerin rhyngwladol.

Gyda’r nos o 4.30yp ymlaen byddwn yn cyflwyno cerddoriaeth byd gyda Karandash â’u cerddoriaeth werin draddodiadol o ardal y Balcan a Dwyrain Ewrop a Nabra gyda’u cerddoriaeth draddodiadol o Swdan, a côr merched lleol The Melodics a llawer iawn mwy.

Y Llwyfan Rhyngwladol

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
10.00yb
Côr Meibion Cymreig Hong Kong Côr meibion o Asia, ac er eu bod yn ceisio cadw traddodiadau gorau canu corawl Cymru, maent hefyd yn ceisio addasu i ddemograffeg a diwylliannau lleol/rhanbarthol. 10.30yb
Mother Touch Dance Group 11.00yb
Cantorion Ifanc Froggatt Grŵp o gantorion ifanc sy’n mwynhau cyfarfod i ganu gyda’i gilydd mewn rhannau ac sy’n adeiladu eu hyder personol, lleisiol a cherddorol trwy wneud hyn. 11.30yb
Cantabile Vocal Ensemble of Columbia Choirs of Seattle Teulu o gorau cymunedol gyda’r diben o hyfforddi plant a phobl ifanc. Aelodau o oed cyn-ysgol i ysgol uwchradd. 12.00yp
Alla Polacca Côr Plant o Wlad Pwyl sydd wrth eu boddau’n canu. Maent yn gallu perfformio ar y lefel uchaf, hyd yn oed yn broffesiynol. 12.30yp
Nabra Mae sain deuawd oud Nabra yn gyfuniad hudol o ddylanwadau Swdan a’r Dwyrain Canol. 1.00yp
Karandash Cerddoriaeth werin draddodiadol o’r Balcanau a Dwyrain Ewrop. 2.15yp
Grŵp Diwylliannol Bhangra Punjabi Mi wnaeth y grŵp gynrychioli India gyda pherfformiad o ddawnsfeydd gwerin amrywiol o ardal Punjab. 3.30yp
Cantorion Ifanc Froggatt Grŵp o gantorion ifanc sy’n mwynhau cyfarfod i ganu gyda’i gilydd mewn rhannau ac sy’n adeiladu eu hyder personol, lleisiol a cherddorol trwy wneud hyn. 4.00yp
Gyda’r hwyr….
Nabra Mae sain deuawd oud Nabra yn gyfuniad hudol o ddylanwadau Swdan a’r Dwyrain Canol. 4.45yp
Karandash Cerddoriaeth werin draddodiadol o’r Balcanau a Dwyrain Ewrop. 6.00yp

Llwyfan y Byd

Artist/Event Details Time
Prosiect Cynhwysiad ‘Tapestri’, Prosiect Cynhwysiad eleni, sy’n cynnwys grwpiau lleol o gefndiroedd amrywiol. Cefnogir gan Grosvenor Insurance Services 10.00yb
Sefydliad Confucius 11.15yb
Shea Ferron Shea Ferron, 16 oed, yn cyflwyno sesiwn hwyliog o ganu a dawnsio ynghyd ag ychydig o ‘ganeuon o’r sioeau’. 12.00yp
Academi Haberdashers’ Abraham Darby Band chwythbrennau ysgol yn cynnwys myfyrwyr o flynyddoedd 7 i 13 ac yn chwarae cerddoriaeth mewn arddulliau gwahanol. 1.00yp
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Bydd eu perfformiad yn cynnwys golygfeydd o operau gwahanol gan Puccini, Mozart, Verdi a Bizet. 2.15yp
Elin Wright Myfyriwr 17 oed o Wrecsam yn canu amrywiaeth o theatr gerdd a cherddoriaeth bop. 3.30yp
Gyda’r hwyr….
Leonie Anne Kirby

 

Mae ei chaneuon yn fregus ac yn aml yn hiraethus, gyda geiriau sy’n cael eu gyrru gan straeon a harmonïau cymhleth. Yn ogystal â pherfformio ei deunydd ei hun, mae ei chwaeth yn eclectig. 4.30yp
Young Voices of Colorado Gwneud cyfeillgarwch gydol oes trwy gariad at gerddoriaeth. Mae’r cantorion yn dod o 45 o ysgolion gwahanol a saith sir gan greu cwlwm tynn o gyfeillgarwch trwy gerddoriaeth. 5.30yp
Music if the Americas Cefnogir gan Jazz Gogledd Cymru 6.00yp

 

Llwyfan yr Amffitheatr

Artist/Event Details Time
NEW Dance Workshops Bydd y gweithdai dawns a symud hyn yn archwilio Amrywiaeth a Harmoni, mae’r gweithdai dawns cyfranogol cynhwysol hyn yn agored i bob oed a gallu. Byddwch yn dysgu, creu ac addasu coreograffi i weddu i’ch steil a’ch dawn bersonol chi! 10.30yb
The Story Teller Mae Jacqui Blore yn gerddor proffesiynol, yn storïwr ac yn grefftwr. Mae hi’n fwyaf adnabyddus am ei gwaith fel The Story Teller a Piccolos Music. 11.45yb
Elin Wright

 

Myfyriwr 17 oed o Wrecsam yn canu amrywiaeth o theatr gerdd a cherddoriaeth bop. 12.45yp
NEW Dance Workshops Bydd y gweithdai dawns a symud hyn yn archwilio Amrywiaeth a Harmoni, mae’r gweithdai dawns cyfranogol cynhwysol hyn yn agored i bob oed a gallu. Byddwch yn dysgu, creu ac addasu coreograffi i weddu i’ch steil a’ch dawn bersonol chi! 1.45yp
The Story Teller Mae Jacqui Blore yn gerddor proffesiynol, yn storïwr ac yn grefftwr. Mae hi’n fwyaf adnabyddus am ei gwaith fel The Story Teller a Piccolos Music. 3.00yp
Ordsall Acapella Singers Grŵp amrywiol o bobl a ddaeth ynghyd trwy eu cariad at ganu. 4.00yp
Lleisiau Pembina Trails Mae Lleisiau Pembina Trails, yn rhaglen gorawl arobryn sy’n gysylltiedig ag Is-adran Ysgolion Pembina Trails yn Winnipeg 4.30yp
Côr Plant Holloway Côr plant Tsieineaidd gydag arweinydd o Loegr, yn perfformio nid yn unig yn y traddodiadau corawl Anglicanaidd ac Ewropeaidd, ond hefyd mewn cerddoriaeth draddodiadol a chlasurol Tsieineaidd. 5.30yp
Gyda’r hwyr….
The Melodics Côr lleol o Langollen sy’n canu am hwyl a chyfeillgarwch. 6.00yp