Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018 – Ar y Maes

Golwg ar Ganrif dros Heddwch Yn 2018 bydd y byd yn coffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, byddwn yn cydnabod hyn trwy adnabod y dylanwadau ar gelf a chymdeithas o’r flwyddyn 1918, a sut y ffurfiwyd gwahanol safbwyntiau ar heddwch gan ddigwyddiadau aruthrol y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Ar y Maes

Llwyfan y Pafiliwn, Llwyfan y Byd a’r Llwyfan Rhyngwladol – Gwrandewch ar gerddoriaeth gan Debussy yn ein cyngerdd nos Fercher, a pherfformiadau gan Stiwdio Opera Gogledd Cymru a Nico De Villiers a Melanie Jones ar ein llwyfannau allanol.

Llwyfan y Byd  – Ymunwch â’r Abraham Darby Concert Wind Band wrth iddynt berfformio rhaglen sy’n edrych yn ôl ar y Rhyfel Byd Cyntaf.

Llwyfan yr Amffitheatr – Ymunwch â’n hadroddwr stori Jacqui Blore fydd yn cyflwyno storïau am y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n addas i blant a theuluoedd.

Y Ganolfan Harmoni – Ymunwch â’n gweithdai ysgrifennu creadigol i archwilio agweddau tuag at heddwch a rhyddhau eich creadigrwydd 12.45yp- 2yp.

Y Ganolfan Harmoni – Ymunwch â’n Pwyllgor Blodau rhwng 10yb – 12yp ar gyfer gweithdai blodau.

Prosiect Cynhwysiad – Gyda pherfformiadau ar Lwyfan y Byd am 10:00 yb a Llwyfan y Prif Bafiliwn am 14.30yp. Fel rhan o’r Dathliadau 10 mlynedd, rydym yn edrych ymlaen at wahodd grwpiau sydd wedi cymryd rhan yn y blynyddoedd blaenorol yn ôl i Lwyfan y Byd.

Ymlaen i’r nos …  o 16.30yp

  • Sesiynau Clasurol gyda Nico de Villiers a Melanie Jones
  • Sesiynau Clasurol gyda Stiwdio Opera Gogledd Cymru
  • Sesiynau Jazz gyda Phumawd Suzanne Mott yn chwarae alawon o’r ‘Great American Songbook’ gyda Jamie Brownfield (trwmped).
  • Sesiynau Jazz

 

Amserlen y Llwyfannau 

Edrych ar Fap yr Ŵyl i weld pob llwyfan <http://international-eisteddfod.co.uk/information/festival-site-map/>

Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Rhythm Performing Arts Grŵp dawns sydd ddim yn cystadlu o India 10.00
Côr NUS Côr o Singapore 10.30
Dance Africa Foundation Grŵp dawns o Ghana 11.00
Ensemble 21 Llinyn Guzheng Grŵp ensemble offerynnol o Tsieina 11.30
QYPRYLLINJTE E ROSHNIKUT Grŵp dawns o Albania 12.00
RUCITEME KARYENDA CULTURE DE BUYENZI Grŵp dawns o Burundi 12.30
Côr Merched British Columbia Côr o Ganada 13.00
Grammarphones Ysgol Ramadeg Brisbane Côr o Awstralia 13.30
Cabare Gershwin Manylion i ddod yn fuan… 14.15
Tolquhon

 

Manylion i ddod yn fuan… 15.30
Sesiynau Clasurol gyda Nico de Villiers a Melanie Jones Bydd Nico a Melanie yn eich swyno gyda’u repertoire o ffefrynnau i’r piano gan gynnwys deuawd wych y cyfansoddwr clasurol Debussy, y Petite Suite i 4 llaw.

 

17.00
Sesiynau Jazz Manylion i ddod yn fuan… 18.15

 

Llwyfan Atkinson & Kirby

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Y Prosiect Cynhwysiad Eleni bydd y Prosiect Cynhwysiad yn dathlu 10 mlwyddiant

ac rydym yn sicr y bydd perfformiad eleni unwaith eto’n cipio calonnau ein cynulleidfa. Bydd pob un o’n grwpiau yn cyflwyno eu perfformiad byr eu hunain, ac yna byddwn yn dod ynghyd i berfformio’r darn olaf, cân newydd sbon a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer uchafbwynt y prosiect. Mae’r gân yn seiliedig ar feddyliau’r grwpiau ar y thema ‘ANFON Neges’. Gwnaed hyn i gyd yn bosibl trwy grant hael gan Sefydliad ScottishPower.

 

10.00
Côr Kim Dathlu 10 mlynedd o’r Prosiect Cynhwysiad 11.00
Musical Meatballs in Mind Dathlu 10 mlynedd o’r Prosiect Cynhwysiad 11:20
Côr KIM a Musical Meatballs in Mind Dathlu 10 mlynedd o’r Prosiect Cynhwysiad 11.40
YourSpace Dathlu 10 mlynedd o’r Prosiect Cynhwysiad 12.10
Grŵp Cymorth Dementia Y Waun Manylion i ddod yn fuan 12.45
Abraham Darby Show Band Ymunwch â’r Abraham Darby Concert Wind Band wrth iddynt berfformio rhaglen sy’n edrych yn ôl ar y Rhyfel Byd Cyntaf. 13.45
Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyda’u rhaglen o  Debussy – L’enfant prodigue ac ariau o opera Puccini Suor Angelica 15.00
Band Cyngerdd Ysgol Ramadeg Brisbane

 

Grŵp ensemble offerynnol sydd ddim yn cystadlu o Awstralia 16.10
Siambr Llinynnol Ysgol Ramadeg Brisbane

 

Grŵp ensemble offerynnol sydd ddim yn cystadlu o Awstralia 16.25
Ymlaen i’r nos … o 17.00
Sesiynau Jazz gyda Phumawd Suzanne Mott, yn cynnwys Jamie Brownfield: ‘The Great American Songbook’

 

Gyda chefnogaeth Jazz Gogledd Cymru 17.00
Sesiynau Clasurol gyda Stiwdio Opera Gogledd Cymru Ymunwch â Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyda’u rhaglen o  Debussy – L’enfant prodigue ac ariau o opera Puccini Suor Angelica 18.15

 

Llwyfan Amffitheatr British Ironworks

Artist/Digwyddiad Manylion Amser
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Ymunwch â gweithdai Dawns i Symud sy’n archwilio cerddoriaeth a storïau o’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae’r gweithdai cyfranogol cyffrous hyn yn agored i bob oed a gallu. Byddwch yn dysgu coreograffi a dawnsfeydd a ysbrydolwyd gan y cyfnod. 10.30
Adrodd Stori – Jacqui Blore Ymunwch â Jacqui am straeon teimladwy am y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n addas i blant a theuluoedd. Os ydych chi hefyd yn dymuno gloywi eich sgiliau ysgrifennu creadigol, ei gweithdai yn y Ganolfan Harmoni 12.45 – 14.00 yw’r lle i fod! 11.45
VISARET E GORES

 

Grŵp dawns o Albania 12.15
Gweithdai Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru Ymunwch â gweithdai Dawns i Symud sy’n archwilio cerddoriaeth a storïau o’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae’r gweithdai cyfranogol cyffrous hyn yn agored i bob oed a gallu. Byddwch yn dysgu coreograffi a dawnsfeydd a ysbrydolwyd gan y cyfnod. 12.45
Academi Ryngwladol Ddiwylliannol Real Folk

 

Grŵp dawns o India 13.45
Adrodd Stori – Jacqui Blore Ymunwch â Jacqui am straeon teimladwy am y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n addas i blant a theuluoedd. Os ydych chi hefyd yn dymuno gloywi eich sgiliau ysgrifennu creadigol, ei gweithdai yn y Ganolfan Harmoni 12.45 – 14.00 yw’r lle i fod! 14.30
Côr Plant Holešov Morafia Côr plant o’r Weriniaeth Tsiec 15.15
Côr Merched Seattle Côr merched o’r UDA 15.45
Ensemble Lleisiol Quintessential Côr o Ganada 16.15
Ensemble 21 Llinyn Guzheng Ensemble offerynnol o Tsiena 17.00
Y Pod Bale Manylion i ddod yn fuan… 17.45