Cyfleoedd Busnes

 

Mae yna gymaint o ffyrdd y gall busnesau a sefydliadau lleol gymryd rhan yn Eisteddfod Llangollen. Gyda miloedd lawer o ymwelwyr yn tyrru i’r maes gydol yr wythnos, mae’n gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o’ch busnes tra’n helpu ni mewn rhyw fodd.

Gallwch ein noddi mewn amrywiaeth eang o ffyrdd – mae mwy o wybodaeth ar y dudalen hon

Efallai y cewch ysbrydoliaeth ynghylch sut y gallwch chi gyfrannu gan rai o’n cefnogwyr presennol:

Rydym ni hefyd wedi creu ychydig o becynnau cyfleus:

Am gyfraniadau hyd at £200 fe gewch chi:

Eich rhestru ein Tudalen Cefnogwyr Busnes

Croeso i dderbyniad diod cyn y cyngerdd i fusnesau ar nos Iau yr Eisteddfod.

Disgownt ar docynnau dydd y maes  i staff

Am gyfraniadau dros £200 byddwn hefyd yn rhoi dau docyn am ddim i chi ar gyfer cyngerdd nos Iau a rhaglen swyddogol am ddim

I ganfod rhagor e-bostiwch  commercial@llangollen.net