Cefnogwyr Busnes

Mae’r holl fusnesau a sefydliadau a restrir isod wedi gwneud cyfraniad at y gwaith o redeg Eisteddfod Llangollen. Rydym yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu haelioni. Heb eu cefnogaeth ni fyddai’r ŵyl y llwyddiant ysgubol yr ydym i gyd yn ei fwynhau!

Os hoffech gael eich cynnwys yn y cyfeiriadur hwn, anfonwch e-bost at  commercial@llangollen.net 

Cwmni Gwefan Cefnogaeth
Aldi www.aldi.co.uk  Noddwr Llanfest
Apex Connected Ltd www.apexconnected.com Partner print rheoli swyddfa
Arla Foods www.arlafoods.co.uk Cyfrannwr lluniaeth i gystadleuwyr
British Ironworks Centre www.britishironworkcentre.co.uk Ychwanegu gwerth i’r maes
Denbighshire County Council www.denbighshire.gov.uk Noddwr Cyngerdd gyda’r hwyr a chefnogi hyrwyddo
GHP Legal www.ghplegal.com Noddwr Cyngerdd gyda’r hwyr a Chôr y Byd
Hadlow Edwards www.hadlowedwards.co.uk Noddwr Gofod Perfformio’r Amffitheatr
Hamper Llangollen www.llangollenfoodfestival.com Hyrwyddo bagiau siopa ar y cyd ar gyfer y ddau ddigwyddiad
 His and Her Magazine  www.hisandhersmag.co.uk Partner Cyfryngau
The Corn Mill www.brunningandprice.co.uk Cefnogi marchnata
Kronospan www.kronospan-worldwide.com Noddwr Cyngerdd gyda’r hwyr
Lindop Toyota www.lindop.toyota.co.uk Noddwr Llwyfan Rhyngwladol Lindop Toyota
North East Wales www.northeastwales.co.uk Hyrwyddo llety ar hyd a lled yr ardal
Pendine Park www.pendinepark.com Noddwr Cyngerdd gyda’r hwyr
Prifysgol Glyndwr University www.glyndwr.ac.uk Cefnogaeth Marchnata a Myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn
Tesco www.tesco.com Cyflenwi lluniaeth i wirfoddolwyr a dosbarthu taflenni gwybodaeth
Shropshire Star www.shropshirestar.com Partner Cyfryngau yn hyrwyddo’r digwyddiad ar draws Sir Amwythig
Westminster Stone www.westminsterstone.com Noddwr argraffu tocynnau digwyddiad a chyngerdd gyda’r hwyr
Welshpool Printing Group www.wpg-group.com Cyfraddau ffafriol ar argraffu deunydd hyrwyddo
Wrexham Lager www.wrexhamlager.co.uk Partner lager swyddogol
Gerrards Bakery www.gerrardsbakery.co.uk Cyflenwi lluniaeth i gystadleuwyr
Heart Radio www.heart.co.uk  Partner Radio yn hyrwyddo’r digwyddiad ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru
IWT www.iwt.co.uk Noddwyr Llwyfan y Byd IWT
Kelloggs UK www.kelloggs.co.uk Cyflenwi lluniaeth i gystadleuwyr
Linguassist www.linguassist.co.uk Noddwr Cyngerdd gyda’r hwyr
Russell & Russell www.russellrussell.co.uk Cefnogwr Perfformiadau Chester Outreach
Village Bakery www.villagebakery.co.uk Rhodd o deisennau cri i’r cystadleuwyr