Rhowch Gyfraniad

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn sefydliad nid er elw sydd ar ei hennill yn sylweddol oherwydd ei chefnogwyr, gwerthiant ei thocynnau a’i rhoddion.

Gallwch ddewis sut y bydd eich cyfraniad o fudd i’r Eisteddfod

  • Cyfraniad unwaith ac am byth i gefnogi’n gwaith o drefnu a rhedeg yr ŵyl
  • Rhodd i “Y Gronfa Bwrsariaethau” – bydd eich haelioni’n help uniongyrchol i artistiaid o bob rhan o’r byd oresgyn yr heriau economaidd er mwyn dod i Langollen a pherfformio yn yr ŵyl.
  • Cyfraniad i brosiect penodol yn yr ŵyl, megis y Neges Heddwch, tlws neu ein harddangosfa flodau enwog
  • Cyfraniadau rheolaidd i ddal i gefnogi’r digwyddiad unigryw hwn sydd wedi’i gynnal bob blwyddyn ers 1947

I wneud eich cyfraniad, ewch i’n tudalen Everyclick neu ffoniwch swyddfa’r Eisteddfod i gael rhagor o wybodaeth ar 01978 862001.

“I rai o’r plant, hon oedd eu cystadleuaeth gyntaf erioed a bydd yn anodd iddyn nhw gael profiad gwell. Diolch i chi unwaith eto!”

Lenka Zlamalova – Kantiléna, Y Weriniaeth Tsiec