Gwobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari

Caiff Gwobr Heddwch y Rotari ei dyfarnu gan Rotari Rhyngwladol (Rhanbarth 1180) i gydnabod unigolyn neu sefydliad sydd wedi cyfrannu i hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ymysg pobl y byd. Dyfarnwyd Gwobr Heddwch y Rotari am y tro cyntaf yn 2016 i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i gydnabod y gwaith y mae’r Eisteddfod wedi ei wneud ers iddi ddechrau ym 1947, gan ddod â phobl o ddiwylliannau gwahanol ynghyd mewn awyrgylch o heddwch a chyfeillgarwch. Cytunwyd, drwy bartneriaeth â’r Rotari Rhyngwladol, y bydd yr Eisteddfod yn darparu llwyfan i gyflwyno’r wobr yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod y Wobr Heddwch yn dod yn wobr sy’n wirioneddol ryngwladol a mawreddog. Teimlwn y byddai cyfuno proffil dyngarol a rhyngwladol y Rotari Rhyngwladol â chymwysterau heddwch yr Eisteddfod, sy’n un o ddigwyddiadau mwyaf adnabyddus Cymru, yn bartneriaeth ddelfrydol.

 

Enillwyr Gwobrau 2019

Dyfarnwyd Gwobr Heddwch Rhyngwladol Rotari 2019 i Subash Chellaiah.

 

Enillwyr blaenorol y Wobr

2018 Enillwyr y Gwobrau Rhyngwladol – Dr Arian a’r Sefydliad Arian – am eu gwaith wrth gefnogi gwasanaethau meddygol mewn ardaloedd rhyfel.

2018 Enillydd Rhanbarthol – Sara Rowbotham – am ei gwaith yn sicrhau bod lleisiau pobl ifanc bregus yn cael eu clywed.

2017 – Canolfan Gwaith Haearn Prydain – Ar gyfer eu hymgyrch ‘Achub Bywyd – Ildio Eich Cyllell’ + Medicins Sans Frontieres – Am eu polisi o témoignage

2016 – Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – i gydnabod y gwaith a wnaeth yr Eisteddfod ers ei sefydlu yn 1947 i ddod â phobl o wahanol ddiwylliannau at ei gilydd mewn awyrgylch o heddwch a chyfeillgarwch.

Ynglŷn â’r Rotari Rhyngwladol

Mae’r Rotari Rhyngwladol yn un o’r sefydliadau dyngarol mwyaf yn y byd ac mae’n cynnwys 1.23 miliwn o Rotaryddion ledled y byd sy’n gweithio yn eu cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol er mwyn helpu’r rhai sydd mewn angen. Mae Rhanbarth 1180 yn ymestyn o Ganolbarth Cymru i Swydd Gaerhirfryn ac mae’n cynnwys Gogledd Cymru i gyd, Cilgwri, Glannau Merswy, a rhannau o Swydd Amwythig a Swydd Gaer. Mae clybiau Rotari yn cyfarfod yn rheolaidd yn y rhan fwyaf o drefi ac maent yn cynnwys dynion a menywod dros 18 oed o bob cefndir waeth beth yw eu hil, lliw neu gredo. Arwyddair y Rotari yw “Gwasanaeth o Flaen eich Hun”. Mae Rotaryddion yn gwirfoddoli mewn amrywiaeth o ardaloedd a gallant wneud unrhyw beth o gynorthwyo gofalwyr ifanc yn y gymuned leol i gael amser i’w hunain, i ddarparu cymorth dyngarol i wledydd sydd wedi dioddef trychineb mawr fel y daeargryn yn Nepal neu’r llifogydd yn Cumbria a Swydd Gaerhirfryn. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy chwilio am www.rotary.org neu www.rotarygbi.org ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.


Mae Gwobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari 2020 wedi ei noddi gan;

Westminster Stone