Cwestiynau Cyffredin

Sut i archebu
Ar-lein – yn www.llangollen.net
Dros y ffôn – ar 01978 862001, Dydd Mawrth – Dydd Iau, 9am-4pm
Yn bersonol – yng Nghanolfan Groeso Llangollen, Dydd Llun – Dydd Mercher, 9.30am-5pm / Ar gau dydd Iau / Dydd Gwener – Dydd Sadwrn, 9.30am-5pm / Dydd Sul 9.30am-4pm
Ar y drws – swyddfeydd tocynnau yn y maes parcio a mynedfeydd cerddwyr

Oriau agor y safle
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf: 4.30pm
Dydd Mercher 5 Gorffennaf: 12pm
Dydd Iau 6 – Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf: 8.30am
Dydd Sul 9 Gorffennaf: 9.30am

Gofalwyr
Gall gofalwyr sy’n mynychu i hebrwng/neu gefnogi pobl ag anableddau gael mynediad am ddim. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau i archebu (Ffôn: 01978 862001).

Gwybodaeth i Ymwelwyr
I gael gwybodaeth am barcio, sut i gyrraedd yma, a gwybodaeth ddefnyddiol arall am ymweld â ni, gweler yr adran Ymweld â Ni ar y wefan